Påsken er kirkens største høytid. Budskapet er knyttet til fundamentet for kirken; Jesu liv, død og oppstandelse.

– På en måte er påskebudskapet sterkere enn julebudskapet. Påskebudskapet handler om at døden finnes, men at vi tror på en kraft som er sterkere enn døden. Det er kraft og trøst i budskapet, sier biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, Ann-Helen Fjellstad Jusnes.

Folkekirke

Biskopen leder et bispedømme der 79 prosent av innbyggerne (198.420) er medlemmer av Den norske kirke. I Lofot-kommunene er medlemsprosenten høyest på Røst med 86,7 prosent og Vestvågøy med 80,6 prosent. Den laveste andelen har Moskenes med 72,9 prosent. Moskenes har en stor andel innvandrere fra katolske land.

– Det er blitt enklere å melde seg ut av kirken, men vi har ikke sett noen stor nedgang i medlemstallet. Kirken har en sterk posisjon i folket.

Stadig færre barn blir døpt. I Vestvågøy sank andelen fra 65,4 prosent i 2016 til 59,7 prosent i fjor. I Vågan fra 60,4 prosent til 54,8 prosent. I Vestvågøy ble det født 124 barn i 2017, i Vågan 104.

I de øvrige kommunene ligger andelen like over 70 prosent. Antall fødsler er under ti i 2017.

– Vi skulle gjerne hatt svar på hvorfor medlemmer av kirken ikke velger å døpe barna sine. Noen sier at de vil la ungene velge selv om de vil døpes eller ikke når de blir eldre, og ikke gjøre valget på vegne av barna. Det synes jeg er en litt underlig begrunnelse. Å velge å ikke døpe barna er også et valg på vegne av ungene, mener Jusnes.

– Nært forhold

Selv om forholdet mellom folk og kirke har endret seg og færre går i kirken enn for 20 år siden, er båndene likevel sterke, mener biskopen. Hun opplever det under bispevisitaser, og når det er snakk om å legge ned prestestillinger og stenge kirker.

– Kommunestyrer, formannskap, menighetsråd og andre protesterer heftig når det vurderes kutt i prestestillinger. Nylig var jeg på visitas i Vestvågøy. I møte med kommune og næringslivet ble det gitt uttrykk for at kirken har mye å bidra med kulturelt, og bør bli mer synlig. At kirken bør spille en viktigere rolle i lokalsamfunnet.

– Hva forteller reaksjonene deg?

– Det handler om kirken som bærer av troen som landet er bygd opp rundt. Jeg tror kirken framstår som en trygghetsfaktor i manges liv. Veldig mange har et forhold til kirken. De er konfirmert og viet i den lokale kirken. Kirken er stedet folk begraves fra. Kirken er til stede i glede og sorg, i viktige begivenheter i folkets liv. Det er en grunn til at 3,5 millioner nordmenn er medlemmer.

Kirkebygg

Biskopen er opptatt av å få vite mer om hvilken betydning kirkehusene har for folk. Hun merker at også de som sjelden går i kirken er opptatt av å beholde lokale kirkebygg.

– Vi ser det på engasjementet for Sildpollnes kapell i Vågan som har vært stengt lenge. Vi lever i en fragmentert tid, med stor påvirkning utenfra. Folk har større valgfrihet, med flere i vårt land nye religioner og ikke-religiøse organisasjoner. Men jeg tror kirkebygget betyr noe helt spesielt for mange, også de som sjelden oppsøker kirken. Blant annet handler det om at kirken representerer en trygghet, sier Jusnes.

Fram til lørdag har hun ferie hjemme i Flakstad. Første påskedag skal hun delta i påskegudstjenesten i Domkirken i Bodø.

– Påskens betydning kan vi se på antall gudstjenester. Påsken er også tiden for noe av den vakreste kirkemusikken. Jeg tror budskapet og musikken treffer mange slik tiden er nå, sier Ann-Helen Fjellstad Jusnes.