– Lengre åpningstid i barnehagene

Klar for valgkamp: Moskenes Aps ordførerkandidat Laila Jusnes Kristiansen mener kommuneøkonomien ikke tillater valgløfter som koster mye penger. Men lengre åpningstider i barnehagene og et godt SFO-tilbud må til for å beholde og få flere barnefamilier til kommunen, mener hun.foto: magnar johansen

Klar for valgkamp: Moskenes Aps ordførerkandidat Laila Jusnes Kristiansen mener kommuneøkonomien ikke tillater valgløfter som koster mye penger. Men lengre åpningstider i barnehagene og et godt SFO-tilbud må til for å beholde og få flere barnefamilier til kommunen, mener hun.foto: magnar johansen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Moskenes Ap mener barnehagetilbudet bør styrkes.

DEL

Under den årlige Heimkommardagen på Sørvågen lørdag, slipper partiet valgprogrammet. Ap har utfordret de øvrige partiene til å lage en politisk markering lørdag, og har så langt fått med seg Bygdelista.

Ifølge ordførerkandidat Laila Jusnes Kristiansen står full barnehagedekning langt oppe på listen over tiltak Ap vil prioritere.

– Retten til barnehageplass er lovfestet. Vi ønsker å prioritere full barnehagedekning med to inntak i året, sier Kristiansen som debuterer i lokalpolitikken.

Partiet har også programfestet lengre åpningstid. I dag åpner de to kommunale barnehagene klokken 07.45. Kristiansen mener åpningstiden i langt større grad må tilpasses forelderens mulighet til å pendle til jobb i nabokommuner.

– Lengre åpningstid vil være et tiltak for å gi småbarnsforeldre bedre jobbmulighet, og mulighet til å pendle. Det vil koste penger, men vi må legge til rette slik at småbarnsforeldre ikke velger vekk Moskenes som bosted.

– Hva vil det koste å utvide tilbudet?

– Det har vi ikke regnet på. Men vi har ikke råd til å la barnefamilier flytte. Det vil trolig koste mer i tapte statlige tilskudd dersom familier flytter.

Fra høsten har kommunen opprettet nok barnehageplasser til å innfri lovens krav til full barnehagedekning. Plassene finansieres ved hjelp av inntekter fra eiendomsskatten.

– Mange ønsker eiendomsskatten fjernet. Men det blir vanskelig. I dette tilfellet ser vi at skatten gir et bedre kommunalt tilbud, sier Kristiansen.

– Dårlig råd

Moskenes Ap legger fram et program uten konkrete løfter. Partiet medgir at det heller ikke er økonomisk rom for de store tiltakene. Kommunen har opparbeidet seg et underskudd på nærmere 18 millioner kroner. Etter bygging av nytt rådhus/helsesenter og utbygging av skolen, er gjelden oppe i 116 millioner kroner. Det er en av de høyeste på landsbasis målt per innbygger.

– Moskenes har en skole og en institusjon. Innsparingsmulighetene er begrenset. Men kommunen skal være en medspiller for å skaffe penger til trivselstiltak og næringstiltak fra andre kilder. Kommunen er avhengig av frivillige ildsjeler.

Ap vil samarbeide med øvrige Lofot-kommuner om å gi innbyggerne best mulige tjenester. Partiet sier ingenting om kommunesammenslåing.

– Det er en debatt som kommer senere. Vi ser at samarbeid over kommunegrensene kan være en måte for å styrke tjenestetilbudet i den enkelte kommune.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken