– Vi skulle gjerne kjøpe busskort, men det går ikke buss...

Protesterer: Innbyggere med skolebarn på Moskenes, Tind og Å protesterer mot at ikke barna får skoleskyss mer.Begge foto: Karin P. Skarby

Protesterer: Innbyggere med skolebarn på Moskenes, Tind og Å protesterer mot at ikke barna får skoleskyss mer.Begge foto: Karin P. Skarby

Artikkelen er over 5 år gammel

15 skolebarn mistet tilbudet om skolebuss i Moskenes fra og med skolestart. Nå vegrer foreldrene seg for å sende skolebarna ut i veien.

DEL

– Vi vil holde barna hjemme når jeg går i turnus og ikke kan kjøre dem. Det går utover barna, de får ikke opplæring, men det blir ikke aktuelt at de skal gå til skolen, sier Urszula Eriksen, som bor på Å.

Strekningen Å-Sørvågen er ikke lang, men til dels smal og svingete.

– Det er skummelt å gå på veien. På vinteren er det masse uvær og kullsort og brøytebilen ..., sier Alida Benonisen.

– Jenta vår på åtte år sier hun gruer seg veldig for å måtte ha ansvar for lillebroren, som ikke alltid hører på henne, sier Line Jensen.

 Biler i grøfta er et syn Anna Wolska fra Tind er vant til å se.

Biler i grøfta er et syn Anna Wolska fra Tind er vant til å se. Foto:

– Vi ser ofte biler i grøfta, det er mye svinger, og lastebiler som har problemer med å kjøre opp bakken, forteller Anna Wolska, som bor på Tind.

Urzula Eriksen har beskrevet problemstillinga i et leserbrev som har fått nesten 5.0000 klikk: Skolen begynner om mindre enn en uke, jeg er overgitt og trenger hjelp

Gjelder 15 barn

Til sammen 15 barn fra Å, Tind og Moskenes mistet i et kommunestyrevedtak 24. juni i år fri skoleskyss. Mange av skolebarna mistet med dette også muligheten til å ta buss. Bussene korresponderer ikke med skolestart på morgenen, og skoleslutt på ettermiddagen.

– Vi skulle gjerne kjøpe busskort, men det går ikke buss, sier forelderen Ramona Benonisen.

– For meg er det nye opplysninger at det ikke går buss i hvert fall den ene veien, og hvis det stemmer vil saken bli tatt opp i formannskapsmøte 31. august for å få en ny diskusjon rundt dette, sier moskenesordfører Lillian Rasmussen.

Femdagersskole

Vedtaket kommunestyret tok, var begrunnet på at kommunen ønsket å gi et skoletilbud fem dager i uka. I skoleåret 2014/2015 hadde elevene en fridag hver uke for å spare penger.

– Vi syns det var bedre å få skole hver dag enn å opprettholde gratis skoleskyss for denne gruppen, sier Rasmussen.

Alle barn som bor langt unna skolen har rett på fri skoleskyss. Grensen for førsteklassinger er to kilometer, og for 2. – 10.-klassinger fire kilometer. Det er under to kilometer fra Sørvågen skole og til Å og Moskenes. Om skoleveien er ansett å være trafikkfarlig, kan skoleskyss innvilges selv om veien er kort, men dette er opp til kommunen.

Rektor Bjørn Olav Laksosnes på Sørvågen skole er fornøyd med at skolen nå kan gi undervisning fem dager i uka, men forstår også at elever som har mistet busstilbudet reagerer.

– Hadde jeg vært fra Å, hadde jeg også reagert, men for skolen er jeg glad vi har fått tilbakeført midtskyssen og femdagersuken. Det blir kortere dag for de minste. Vi syns ikke fjorårets ordning var pedagogisk forsvarlig, sier Laksosnes.

Besparelser

Rådmann Per A. Sperstad bekrefter at det er kommet inn klager fra foreldre om skoleskyssen.

– Vi måtte gjøre noen omprioriteringer for å få til femdagersuken. Grunnlaget for vedtaket er innenfor lovverket. Ett nytt vedtak vil være vanskelig med vår dårlige økonomi, sier Sperstad.

Innsparingene for å ikke gi fri skoleskyss til elever med kortere vei enn grensen, vil ikke være tilstrekkelig for å starte femdagersuken, men det hjelper på.

Alternativet som ble vedtatt i kommunestyremøtet vil gi en besparelse på ca. 125.000 kroner.

Les også: – Trafikksikkerheten for dårlig i Moskenes

Les også: – Lengre åpningstid i barnehagene

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken