– Skolen fortjener framsnakking

Skole: Rektor Bjørn Olav Laksosnes sammen med ordfører Lillian Rasmussen (t.v.), varaordfører Laila Jusnes Kristiansen (sittende) og Ingjerd Martinsen. foto: MAGNAR JOHANSEN

Skole: Rektor Bjørn Olav Laksosnes sammen med ordfører Lillian Rasmussen (t.v.), varaordfører Laila Jusnes Kristiansen (sittende) og Ingjerd Martinsen. foto: MAGNAR JOHANSEN

Artikkelen er over 5 år gammel

Elevene ved Sørvågen skole kommer godt ut nasjonalt når det gjelder karakterer.

DEL

Onsdag la rektor Bjørn Olav Laksosnes fram det som skal bli en årlig tilstandsrapport fra Sørvågen skole til kommunestyret. Han mener kommunen har god grunn til å «framsnakke» skolen når det gjelder karakterer.

Ifølge oversikten for landet skårer elevene høyt når det gjelder standpunktkarakterer i de fleste fag. Sørvågen ligger over lands- og fylkesgjennomsnittet, både i standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

– Det gir oss god grunn til å framsnakke Sørvågen skole, mener kommunepolitiker og lærer Ingjerd Martinsen.

Høy andel

Laksosnes la heller ikke skjul på utfordringene. Paradoksalt nok ligger skolen høyt over fylkes- og landsgjennomsnittet når det gjelder spesialundervisning. 18,9 prosent av elevene får spesialundervisning, mot 10,1 prosent i snitt i Nordland.

– Vi har en høy andel som har mellom en og tre timer i uka, og også blant dem som har opp til åtte timer. Vi har et samarbeid med PPT om tiltak for å redusere andelen som har mellom en og tre timer. Vi har gjort framgang, spesielt på småtrinnet, opplyste Laksosnes.

Han trakk også fram et annet paradoks. Gode karakterer i grunnskolen til tross, Moskenes opplever at et ganske høyt antall elever fra kommunen slutter i videregående skole.

– Det er vanskelig å si noe om årsaken. Om det er hybellivet eller andre forhold som spiller inn.

Mobbing

Han trakk også fram mobbing som en utfordring. Skolen har tidligere anmeldt tilfeller av mobbing på sosiale medier, som rektoren trakk fram som hovedkilden til mobbingen som skolen har registrert. På den nasjonale indikatoren har Sørvågen skole 1,4 mot 1,2 nasjonalt.

– Både elever og lærere er blitt utsatt for grov hets på nettet. Denne mobbingen er det nødvendig å gripe tak i. Elevene får ikke ha med seg mobiltelefon på skolen. Lærerne er også mer til stede i friminuttene. Vi ønsker også bedre samarbeid med politiet. Vi anmeldte et par tilfeller, av mobbing men er vel ikke helt fornøyd med oppfølgingen fra politiet, sa Laksosnes.

Han trakk også fram at skolen å bruke SLT-koordinatoren i Flakstad og Moskenes mer aktivt. Koordinatoren er blant annet bindeledd til politiet.

– Vi har foreløpig ikke funnet den beste måten å bruke koordinatoren på i skolen.

Moskenes har søkt om å få delta i det nasjonale programmet med veilederkorps. I en periode på inntil 2,5 år skal skoleier, som er kommunen, få veiledning for å forbedre skolen «gjennom systematisk kvalitetsutviklingsarbeid».

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken