Karina og familien har geiter som kjæledyr

I et vanlig boligfelt i Sørvågen har familien Olsen Sæthre to geiter til kjæledyr, i et litt uvanlig fjøs.