Sp-Anja fikk gehør for oppstramming av boligstiftelse-vedtak

Anja Trones (Sp) er leder i driftsutvalget i Vestvågøy kommune. Her fra møtet tirsdag 8. september.

Anja Trones (Sp) er leder i driftsutvalget i Vestvågøy kommune. Her fra møtet tirsdag 8. september.

DEL

Leder i driftsutvalget i Vestvågøy, Anja Trones (Sp), fulgte opp partikollega Thomas J. Thomassens syn på mulig tilbakeføring av Vestvågøy boligstiftelse. Thomassen, som er styreleder i Vestvågøy Boligstiftelse, uttalte i Lofotposten tidligere denne uka at han mener rådmannen nærmest forskutterer en overtakelse.

Trones fikk flertall for å ta inn passusen "i de tilfeller hvor det er åpenbar faglig og saklig grunn for det".

Det betyr at Vestvågøy kommune fortsatt er positiv til opphevelse av slike stiftelser, og at de stiller seg bak det KS jobber for. Men med den nye formuleringen sier Vestvågøy kommune litt mindre tydelig at de ønsker å overta.

Tiril Auby (SV) ville også endre på rådmannens innstilling, men ble stående alene under avstemmingen. Hun fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling: Stryke siste setning i vedtaket. "Etter kommunens vurdering vil Vestvågøy Boligstiftelse være omfattet av denne forslåtte hjemmelen."

Saken går nå videre til kommunestyret, som skal behandle den i sitt neste møte som er tirsdag 15. september.

Vedtaket fra Driftsutvalget lyder som følger:

Vestvågøy kommune viser til høring: Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser (ref. 20/5819).

"Vestvågøy kommune støtter den foreslåtte hjemmelen i stiftelsesloven som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser slik at formuesmassen kan tilbakeføres til oppretterkommunen i de tilfeller hvor det er åpenbar faglig og saklig grunn for det. Dette vil både styrke kommunenes mulighet til å organisere sin virksomhet på en hensiktsmessig måte, og kunne bidra til en større innsats på det boligsosiale området.

Vestvågøy kommune opprettet i 1988 Vestvågøy boligstiftelse, og overførte kommunens boliger til denne. Stiftelsens formålsparagraf sier blant annet at «Stiftelsen har et særlig ansvar for å skaffe boliger til vanskelig-stilte boligsøkere». Etter kommunens vurdering vil Vestvågøy Boligstiftelse være omfattet av den foreslåtte hjemmelen."

Artikkeltags