For Senterpartiet på Vestvågøy har husbyggersaken på Klevstad i Steinfjorden vært ei skikkelig, god gammeldags, kortreist kattepine.

På den ene siden skal partiet verne om dyrkningsjorda mer enn noen andre partier, og på den andre siden skal de legge til rette for etablering i bygdene. På Klevstad møttes disse to interessene, og det var nok mange som lurte på hvordan ordfører Anne Sand og hennes partifeller skulle komme seg ut av dette.

Løsningen kom i forvaltningsutvalget og den ble sågar presentert av utvalgslederen selv.

Den innebar bytte av dyrkamark. Det som bebygges på Klevstad, kompenseres gjennom at det ikke bygges nytt våningshus på gården på Unstad. Riset bak speilet, redegjort for av kommunedirektøren, er et lokalt midlertidig bygge- og deleforbud for å unngå utilsiktede konflikter i kjølvannet av byttehandelen.

Løsningen er sikkert ikke perfekt i alles øyne, og den lukter litt av hestehandel. Men som en realpolitisk løsning står den seg, og den vil nok omfavnes av de fleste.

Jordvernet ser ut til å være ivaretatt og bygda får nye innbyggere.

Så langt alt vel.

En bekymring er likevel at for veldig mange andre husbyggere, ville det ikke blitt en løsning. Familien som nå, etter alle solemerker får bygge, valgte å ta opp kampen. De hadde ressurser og god oppbacking.

Så Senterpartiet, kommunens største parti, kan ikke fastslå "mission accomplished". De kan i beste fall fastslå "mission largely accomplished", som tidligere statsminister Boris Johnson sa det i sin avskjedstale.

Mer bosetting i distriktene er av de sakene i Vestvågøy-politikken der det er størst enighet om, men minst bevegelse i. Vi registrerer ingen offensiv tilnærming til å treffe tiltak på kort sikt, og på lang sikt er det ullent.

Revisjon av arealplanene er det nærmeste vi kommer.

Det blir neppe feil å skynde seg i denne saken, for i forbindelse med budsjettrevisjon 2 i kommunen, så vi at elevtallet i kommunen synker og utgiftene og forpliktelsene øker.

Innbyggere er kommunens valuta i handel med Staten, og det er plass til mange flere i alle lofotkommunene.