(AN) SpareBank 1 Nord-Norge har besluttet å øke boliglånsrentene med inntil 0,25 prosentpoeng. Etter endringen vil bankens beste veiledende boliglånsrente være 2,34 prosent. Den tilbys LO-medlemmer under 34 år. Banken lanserer også et helt nytt produkt for unge som skal kjøpe sin første bolig. Førstegangskjøperne kan komme seg inn på boligmarkedet med en rente fra 2,55 prosent.

Samtidig setter banken ned prisen på fastrentelån med 10 års binding. SpareBank 1 Nord-Norges kunder kan fra onsdag 3. april binde renta til 3,10 prosent fram til 2029.

SpareBank 1 Nord-Norges finansdirektør Bengt Olsen forklarer rentehevingen med at fjorårets økning i pengemarkedsrentene har fortsatt inn i 2019.

– Norges Bank hevet nettopp renten for andre gang på et halvt år, og sentralbanksjefen signaliserte samtidig flere rentehevinger i løpet av 2019. Vi har hatt lave renter over mange år. Jeg tror de fleste nå er forberedt på at rentene vil øke, og historisk sett er renten fortsatt på et lavt nivå, sier Olsen.