I fjor gikk Lofoten Sparebank og Harstad Sparebank sammen i Sparebank 68° Nord. Nå kan Ofoten Sparebank, med hovedkontor i Narvik, bli en del av banken. Styrene i de to bankene har vedtatt å starte samtaler med tanke på fusjon om ett år i en felles bank som omfatter Midtre Hålogaland.

- Bakgrunnen for drøftelsene er er et felles ønske om å skape en bank for hele regionen, som består av Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten. Enigheten om videre samtaler er en felles ambisjon i de to bankene om å være en aktiv pådriver i utviklingen av hele regionen. En sterkere samhandling i regionen er ønsket av befolkning, næringsliv og kommuner, heter det i pressemeldingen fra de tre styrene.

De viser til at en fusjonert bank vil være tilstede i alle deler av en region med ca. 118.000 innbyggere. De tre bankene har kontorer på Leknes, Bøstad, Sortland, Harstad, Bogen, Ballangen og Narvik.

- Ledelse og beslutninger vil være like nært kundene som de har vært, og styrene har lagt som premiss at ingen ansatte skal sies opp som følge av fusjonen, heter det i pressemeldingen.

Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank hadde ved utgangen av juni i år en samlet forretningskapital på 10,1 milliarder kroner. I 2018 var det samlete resultat før skatt 102 millioner kroner i overskudd. Etter fusjonen vil de ha syv kontorer og 55 ansatte.

Lofoten Sparebank fusjonerer og skifter navn

Lofoten Sparebank fusjonerer og skifter navnLofoten Sparebank fusjonerer og skifter navn

Presenterte Sparebanken 68 grader nord: - Vi vil styrke oss