Stresset og for direkte i stilen

– Jeg er litt misfornøyd med at vi ikke klarer å ta oss selv i nakken og stå samlet i dag.