Gå til sidens hovedinnhold

Samlet seg til idrettsdebatt

Artikkelen er over 5 år gammel

Forleden inviterte Idrettsrådet i Vestvågøy til idrettspolitisk debatt. Sju politiske partier stilte i panelet.

Idrettsrådet i Vestvågøy, med Gunnar Skoglund i spissen, hadde som vanlig gjort et grundig forarbeid. De idrettspolitiske programformuleringene til hvert enkelt parti foran kommunevalget 2015 lå på bordet til hver enkelt frammøtt. I tillegg var tre fanesaker satt på agendaen.

• Bruk av skoler til overnatting ved idrettsarrangementer.

• En time fysisk aktivitet ved skolene i Vestvågøy.

• Idrettsanlegg i Vestvågøy.

Først fikk politikerne i panelet fem minutter hver til å legge fram de viktigste punktene i sitt partis idrettspolitikk.

Deretter dreide det seg om debatt, ledet av Stian Zakariassen.

Takk

Arne Reiertsen (Ap) innledet med å takke alle frivillige som skaper aktivitet og identitet gjennom sitt engasjement i idretten. Flere i panelet kastet seg på den takken.

Anne-Lise Haakestad (KrF) gjorde et poeng av tredelingen mellom forvaltning, frivillighet og forretning. I tillegg dialog i vid forstand.

Jonny Finstad (H) roste Idrettsrådet i Vestvågøy og trakk i tall fram den verdiskapningen de frivillige står for. Han pekte også på integreringsperspektivet.

Ørjan Arntzen (SV) var opptatt av mangfoldet, mange forskjellige aktiviteter, og poengterte at natur, friluftsliv og idrett utgjør en helhet.

Anne Sand (Sp) snakket varmt om basseng, nærmiljøanlegg, likhetsprinsippet, Idrettsrådets prioriteringer og turn som har voksesmerter og trenger støtte.

Gøran Rasmussen Åland (V) satte fokus på folkehelseperspektivet og tilretteleggingen slik at flest mulig kan bidra i det frivillige idrettsarbeidet.

Bjarne Benjaminsen (MDG) talte varmt for lavterskeltilbudene og gang og sykkelveier. I tillegg lovte han at det vil bli artig for noen og hver hvis han blir valgt inn i kommunestyret.

Debatt

I den to timer lange debatten som fulgte fikk salen slippe til. Det ble sjelden eller aldri svært høy temperatur og heftige konfrontasjoner, ei heller de store bombene for de som kjenner idrettslivet i Vestvågøy.

- Dette med overnatting på skolene skal vi ha på plass. Jeg har alt snakket med skoleledelsen på rådhuset i sakens anledning. Vi skal få til lik praksis i skolene i Vestvågøy, og vi skal være på tilbudssiden, sa Arne Reiertsen (Ap).

Han fikk støtte fra alle de andre i panelet.

- Fygle skole har utvidet skoledagen med en halv time hver dag slik at en kan drive mer fysisk aktivitet i skolen. Det må være mulig at også de andre skolene kan gjøre noe lignende, sa Anne-Lise Haakestad (KrF).

Heller ikke på det punktet var det stor uenighet.

- Vi har seks kunstgressflater i kommunen og snart fire haller – i tillegg til mange andre flotte idrettsanlegg. En ny hall ved siden av Lekneshallen åpner muligheten for å gjøre Gravdalhallen om til en turnhall, meldte Jonny Finstad.

En ubetinget gladmelding.

Utfordringer

Salen kom avslutningsvis med en del utfordringer.

- Slitasjen på deler av naturen i Lofoten er stor. Hvordan skal vi ta bedre vare på den flotte og unike naturen vår? Vi må ha en plan for dette, sa Finn Åsmund Holst Sandnes – og fikk applaus.

- Vi bruker veldig mye strøm i alpinbakken i Stamsund, det er en stor utfordring for oss. Vestvågøy kommune er medeier i Lofotkraft – er det ikke mulig å få til en bedre avtale når det gjelder for eksempel nettleien? ville Christian Haddal vite.

- Mange av dere som er her i dag har knapt satt sin fot på Evjen Motorsport Senter hvor vi også tilbyr integrering. Vi har bane og biler, men mangler penger for å kunne iverksette tiltak på en skikkelig måte, sa Raine Willy Vikten, leder av Lofoten Motorsport Klubb.

Idrettsfag

Mange elever fra idrettsfaglinja ved Vest-Lofoten videregående skole var på plass på den idrettspolitiske debatten. Idrett og samfunn er en bit av pensumet – midt i blinken med andre ord. En av de som ytret seg underveis var Gjermund Haakestad Aressønn.

- Jeg er representant for en liten idrett i kommunen; skateboard. Vi må ikke glemme de små idrettene når det skal tilrettelegges og midler skal deles ut, sa han blant annet.

- Fint at også de mindre idrettene fikk plass i kveld – for å gi informasjon og presentere sine problemstillinger, fulgte Anne Sand (Sp) opp.

- Å legge til rette for aktivitet i alle former og størrelsesordener, er stikkordet. Ditt viktigste arbeidsredskap er kroppen din, minnet Finn Åsmund Holst Sandnes om.

Ros og ris

Uforbeholden ros til Idrettsrådet i Vestvågøy som dro i gang den idrettspolitiske debatten, til politikerne i panelet og alle de frammøtte for øvrig.

Ros til Roger Larsen som redegjorde greit for hvilke vedlikeholdsoppgaver som er hans ansvarsområde, og hvilke som ligger under Vestvågøy eiendomsdrift.

Ris til Fremskrittspartiet, Rødt og Partiet De Kristne som ikke stilte opp.

Kommentarer til denne saken