Kjell Inge Røkke eier Aker ASA som er hovedaksjonær i  trålerrederiet Havfisk og Norway Seafoods AS. Førstnevnte eier Nordland Havfiske AS i Stamsund og på Melbu. Norway Seafoods AS har anlegg i Stamsund og på Melbu. Nå er det klart at Aker har solgt sine aksjer i Havfisk og Norway Seafoods.

Gevinst på 1,6 milliarder

I en pressemelding opplyses det at Aker har mottatt tilbud fra Lerøy Seafood Group («Lerøy») om å kjøpe Akers eierandel på 63,21 prosent av aksjene i Havfisk og 73,63 prosent av aksjene i Norway Seafoods. Aker har akseptert prisen på 36,50 kroner per aksje i Havfisk og 1,00 kroner per aksje i Norway Seafoods. Styreleder Frank O. Reite i Havfisk, som er finansdirektør i Aker, har også akseptert å selge sine 1 026 632 Havfisk-aksjer til samme pris som Aker er tilbudt. Reite eier aksjene gjennom sitt selskap Fausken Invest. Salgene vi gi Aker en regnskapsmessig gevinst på ca. 1,6 milliarder kroner.

Transaksjonene forutsetter at Lerøy oppnår finansiering, og at Nærings- og fiskeridepartementet og konkurransemyndighetene godkjenner transaksjonene. Ved gjennomføring av kjøpene fra Aker og Reite, vil Lerøy i tillegg fremme tilbud om kjøp av alle resterende aksjer i begge selskaper. Prisen vil være den samme som Aker er tilbudt og har akseptert.

-Aker har mottatt og akseptert et tilbud fra Lerøy om å selge sine aksjer i Havfisk og Norway Seafoods. Dette er en anerkjennelse av både fangstselskapet og foredlingsselskapet fra en ledende eksportør av sjømat fra Norge, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker i pressemeldingen.

-Vemodig

Aker har vært industriell eier i norsk fiskeri siden 1996. Eierskapet videreføres av en industriell eier med ambisjoner for norsk sjømatnæring. Lerøy er verdens nest største produsent av atlantisk laks, og utvider virksomheten med å satse på hvitfisk.
-Eierskiftet føles vemodig, men åpner samtidig for muligheter. Aker har vært en god og langsiktig eier gjennom 20 år. Vi har forventninger til Lerøy som eier. Selskapene utfyller hverandre. Lerøy er ledende på laks, Havfisk gir tilgang på førsteklasses råvarer fra torsk, sei og hyse, og Norway Seafoods får en eier med kjernekompetanse på salg, markedsføring og distribusjon, sier konserntillitsvalgt Bjarne Kristiansen i Norway Seafoods i samme pressemelding.

-Økonomisk akseptabelt

-Jeg har gjennom 20 år vært med å bygge og utvikle det som i dag er Havfisk og Norway Seafoods. Det er mye jeg er stolt over, men det er ikke alt vi har lykkes med i vår eierperiode. Når Aker først fikk et tilbud som vi mener er økonomisk akseptabelt, kunne ikke fangst- og foredlingsselskapet fått en bedre eier. Jeg ble introdusert for Helge Møgster og hans familie for 29 år siden, og jeg er imponert over hva han har fått til av industriell utvikling. At Møgster nå får anledning til å kombinere det beste av rødfisk og hvitfisk, vil være til glede for lokalsamfunn hvor Norway Seafoods er etablert og for Helge Møgster og hans medaksjonærer. Jeg takker for min reise i norsk hvitfisknæring, og takken går spesielt til fiskere, ansatte, støttespillere og kritikere. Uten meningsbrytning blir det ikke fremgang. Muligheten til å etablere et internasjonalt sjømatkonsern innen rødfisk og hvitfisk er en mulighet som norsk hvitfisknæring fortjener, uttaler Akers hovedeier og styreleder Kjell Inge Røkke i pressemeldingen.

- Det har vært utrolig interessant og utfordrende å arbeide med ulike problemstillinger knyttet til Havfisk og Norway Seafoods gjennom mange år, så det er med blandede følelser at selskapene ikke lengre blir en del av Aker. Samtidig er det min klare overbevisning at Lerøy blir en god og motivert eier med de nødvendige forutsetninger og ressurser for å utvikle selskapene videre til det beste for de ansatte, og også som forvalter av det samfunnsansvar som ligger i å disponere over nasjonale fiskeressurser og viktige arbeidsplasser i Distrikts-Norge, er kommentaren fra Konserntillitsvalgt Atle Tranøy i Aker.

Akers fiskerisatsing fremover vil være bærekraftig krillfangst og marin bioteknologi gjennom Aker BioMarine, og Aker har sammen med Norway Royal Salmon søkt om 15 utviklingskonsesjoner for oppdrett av laks i offshore havbruksanlegg.