Ytre Stamsund skal bli mer trafikksikker

UTBEDRES: Vagle-svingen er en utsatt plass på strekningen som nå er ute på høring.

UTBEDRES: Vagle-svingen er en utsatt plass på strekningen som nå er ute på høring.

Artikkelen er over 1 år gammel

I 2007 ble reguleringsplanen for Ytre Stamsund vedtatt. Nå er en justert reguleringsplan sendt ut på høring.

DEL

Det har i mange år vært et ønske om å utbedre FV 817 mellom Hartvågen og Ytre Stamsund. I 2007 ble det vedtatt en reguleringsplan for området.

Det er Nordland fylkeskommune som er vegeier og som finansierer planleggingen av dette prosjektet. Planområdet strekker seg fra Steinekrysset til Hartvågen langs fv. 817 i Stamsund. Strekningen har en lengde på ca. 1,1 km. Formålet med planen er å legge til rette for en mer trafikksikker trafikkavvikling.

De opplyser nå at det gjort endringer på planen som ble vedtatt for snart 12 år siden.

– Det er gjort mindre endringer i vedtatt reguleringsplan for fv. 817 Ytre Stamsund, og nå er planen på høring. I forbindelse med at det er startet et arbeid med byggeplan og konkurransegrunnlag så er det avdekket et behov for mindre justeringer/forbedringer av planen. Det er så langt gjennomført møter og befaringer og grunneiernes representanter har kommet med sine innspill til planarbeidet, opplyser Statens vegvesen.

Nå legges forslaget ut til høring, med frist for innspill innen 15. mars 2019. Berørte grunneiere blir orientert i eget brev.

Statens vegvesen opplyser at foreslåtte reguleringsendringer vil kunne gi en liten reduksjon i anleggskostnadene, for det offentlige, da planforslaget legger opp til å benytte flere av eksisterende adkomster. For de øvrige punktene gir den foreslåtte endringen ingen nevneverdig virkning

Artikkeltags