Vil starte opp produksjon av økologiske grønnsaker i Stamsund

Åshild Elton Jacobsen og Gisle Melhus har planer om å starte produksjon av økologiske grønnsaker i Stamsund, og ber kommunen ta hensyn til dette i arealplanen.

DEL

I forbindelse med den pågående prosessen med ny arealplan for Vestvågøy kommune kommer det stadig inn innspill fra ulike hold.

Tidligere har Lofoten Park AS kommet med innspill for utvikling av området i Myklevika.

Les også: Vil skape et opplevelsessenter for globale eventyrere i Stamsund

Økologisk produksjon

Gisle Melhus og Åshild Elton Jacobsen bor i Myklevik og i et brev til Vestvågøy kommune orienterer de om at i løpet av våren 2019 kommer til å igangsette jord -og landbruk på eiendommen i Myklevik.

-Hovedformålet vil være dyrking av økologiske grønnsaker for salg til den lokale hotell -og restaurantbransjen, og til bruk som råvarer til framstilling av egne gårdsprodukter. Gården vil bli drevet etter prinsippene for regenerativt landbruk, som legger særlig vekt på jordvern og artsmangfold for en bærekraftig belastning av jordsmonnet. I løpet av en femårsperiode, vil det meste av eiendommen være innlemmet i et såkalt «permakultur-system» som i tillegg til å være skånsomt for miljøet, også er en landbruksform som gjør det mulig å utnytte deler av arealet som ellers ikke ville vært tatt i bruk. I tillegg til grønnsaker, vil driften innbefatte hold av sau på innmarksbeite – samt gris, høns og ender, heter det i brevet.

Vil bevare

De opplyser videre at i Myklevik finnes noe av det eneste gjenværende arealet bestående av dyrket mark og kultivert innlandsbeite i Stamsund-området – og området er et stadig sjeldnere kulturlandskap skapt av sammenhengende landbruk fra sen middelalder og fram til i dag.

-Det framstår som naturlig at reguleringen av området videreføres i sin nåværende form også i den nye arealplanen, både med tanke på godt vern av jordbruksareal i tråd med nasjonale mål, men også for å bevare mulighetene for landbruk i Stamsund-området for framtiden, skriver Gisle Melhus og Åshild Elton Jacobsen i innspillet.

Les også: Her planlegges det aktivitetspark og fritidsboliger

Artikkeltags