Norges største trålerrederi søkte i vår om å få ervervstillatelse for tråleren for Finnmark Havfiske AS.

I dag eies «Stamsund» av Nordland Havfiske AS, som igjen er eid av Aker Seafoods i Stamsund og Melbu. Tråleren har leveringsplikt knyttet til filetanlegget på Melbu.
Finnmark Havfiske er en del av Akers fiskerivirksomhet i Finnmark. Det er i forbindelse med driftsendringer knyttet Norway Seafoods drift i Finnmark at selskapet ønsker å knytte tråleren fra Nordland til Finnmark.


– Det kan vi ikke tillate, slår Nærings- og fiskeridepartementet fast. Selv om Havfisk i søknaden skriver at leveringsforpliktelsene til anleggene i Nordland står fast, mener departementet at dagens lovverk sår i veien.
– Eb erverstillatelse til Finnmark Havfiske for «Stamsund» for fortsatt drift, vil innebære en overførsel av torsketrålkonsesjon fra Nordland til Finnmark. Transaksjonen vil forskyve konsesjonsandelen fra Nordland til Finnmark. og vil innebære en forskyvning av den lokale forankringen av tråleren, heter det i avslaget.


Departementet viser videre til at godkjenningen om tilknytning mellom fartøy og anlegg som Aker fikk i 2006. For «Stamsund» er strukturkvoten knyttet til industrivirksomheten i Melbu/Vesterålen, «og vil ikke bli tillatt skilt fra denne».
«..»Stamsund eid av Finnmark Havfiske vil ikke ha leveringsplikt til egne anlegg, men til anlegg i annen region eid av annet selskap».