Høyesterett forkastet anken

Artikkelen er over 5 år gammel

I januar ble Nordlandssykehuset HF dømt i Lagmannsretten til å betale Alf Brekken & Sønner AS 5,2 millioner etter en avtalekonflikt. Saken ble anket til Høyesterett som nå har forkastet anken.