Gå til sidens hovedinnhold

- Trenger fisk, ikke penger

Rederiene vil betale mer få å bli kvitt pliktene

Artikkelen er over 4 år gammel

Trålerrederiene betaler gjerne mer enn 100 millioner for å bli kvitt pliktene. – Vi trenger fisk, ikke penger, svarte Vestvågøy-ordfører Remi Solberg.

Frontene var tydelig da Stortingets næringskomite inviterte til høring om regjeringens stortingsmelding om trålpliktene tirsdag ettermiddag. Rederiene er klar til å øke potten til berørte kystsamfunn fra regjeringens forslag om 100 millioner.

– Vi skal strekke oss lenger økonomisk for å bli kvitt pliktene. Min påstand er at mer fisk vil bli landet og bearbeidet uten pliktene, hevdet Tommy Torvanger i Nergård-konsernet som har kjøpt seg fri fra leveringsforpliktelser i Bø og Skjervøy.

Rederiene, og fagorganisasjonen Fiskebåt, advarte mot fiskeriminister Per Sandbergs forslag om å ta 20 prosent fra trålkvoten og overføre til båter under 15 meter i Nord-Norge.

– Utdaterte plikter skaper ikke utvikling og forutsigbarhet. Regjeringens forslag skaper usikkerhet, og ødelegger grunnlaget for investeringene vi har gjort, sa styreleder Helge Singelstad i Lerøy, som eier Norway Seafoods og rederiet Havfisk.

Også Sjømat Norge mente pliktene hindrer utvikling og økt lønnsomhet i sjømatnæringen.

– Trenger fisk

– Vi trenger fisk, ikke kompensasjon. Det verst tenkelige scenarioet er at 80 prosent av fisken forsvinner fra Stamsund. Ifølge en rapport fra Nofima er Stamsund og Melbu mest avhengig av trålfisk. Vi er åpen for en mer fleksibel praktisering av pliktene, men fisken som historisk tilhører Stamsund må fortsatt skape aktivitet i Stamsund. Så får eventuelt kystflåten eller andre overta forpliktelsene, var svaret fra Vestvågøy-ordfører Remi Solberg og kollegene i Hadsel, Hammerfest, Lebesby, Nordkapp og Båtsfjord.

Det samme svaret kom også fra de tre nordligste fylkeskommunene, og Lofotrådets leder, Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal.

Kommunene fikk støtte fra LO som mener pliktene kan gjøres mer fleksible, men ikke må fjernes.

– Bearbeidingsplikten kan endres til at kravet om bearbeiding reduseres fra 70 til 50 prosent, og at den ikke gjelder for hver fangst, men over en periode på seks måneder. Å fjerne de helt vil være å si ja til nedleggelse av arbeidsplasser, sa LO-sekretær Terje Olsson.

– Mer vinterfisk

Skepsisen var stor til at økte kvoter til kystflåten under 15 meter kan erstatte trålfisken. LO mener det vil føre til at enda mer råstoff landes om vinteren.

– Det vil igjen føre til at prisen i markedet vil falle, og svekke lønnsomheten. Dette vil ramme anlegg i Nordland spesielt, mente Olsson.

Norges Fiskarlag mener forslaget bryter med en mangeårig fordelingsnøkkel av kvoter mellom kyst og trål.

– Overføring av kvoter til den mindre kystflåten vil føre til at mer fisk landes om vinteren. Det treffer ikke intensjonen med å ha en trålerflåte, og vil ikke kompensere for bortfall av pliktene. Det er bedre at aktivitetsplikten opprettholdes enn at fisk omfordeles, sa assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen.

Trålplikter

  • Av 37 fartøy med torsketråltillatelse var 17 ilagt leveringsvilkår i 2016. Dette er trålere eid av selskap som også har aktivitet på land.
  • Andelen torsketråltillatelser som har tilbudsplikt til landanlegg disponerte i fjor 17 prosent av den totale norske torskekvoten. Av tilbudspliktig fangst skal 80 prosent torsk og 60 prosent hyse tilbys.
  • Rederiet Havfisk disponerer ca. 11 prosent av de årlige torskekvotene i torsketrålgruppen. I fjor var den totale trålkvoten på 129.790 tonn.

(Kilde: Fiskeridepartementet/Fiskeridirektoratet)

 

Les også

– «Fjåttpenger» når det handler om fisk

Les også

– Hvem andre enn trålerne kan ta ansvar for å sikre råstoff til produksjon hele året?

Les også

Lerøy vil ha bort pliktene

Les også

– Vil tappe kysten for milliarder

Les også

– Fikk fisken veldig rimelig

 

Kommentarer til denne saken