- Det er lengre utrykningstid her ute i distriktet, og det å ha på plass et slikt tilbud kan være avgjørende. Vi kjører nå derfor innsamling til ny hjertestarter slik at vi kan opprettholde beredskapen ved en eventuell hjertestans. Slik kan vi bistå best mulig til ambulanse og lege kommer, selv om vi selvsagt håper at vi aldri får bruk for den, sier Tony Dahl i hjertestartergruppen på øya.

Å få satt i stand den gamle og nå returnerte hjertestarteren, kan bli dyrt.

- I tillegg er det en eldre modell, så vi har funnet det mest hensiktsmessig å starte innsamling til ny maskin. Vi ønsker en helautomatisk hjertestarter, som også fungerer optimalt etter bruk. Den kan altså settes tilbake i skapet og være fullt operativ helt fram til batteri må byttes etter fire år, i stedet for å måtte inn på service etter bruk - slik den gamle måtte, sier Dahl, som videre håper innsamlingsaksjonen vil gi nok penger til et nytt oppbevaringssted for maskinen.

- Vi ønsker å kjøpe et utendørs varmeskap, som er tilkoblet alarm. Skulle det komme inn mye penger vil vi gjerne også kjøpe inn ekstra elektroder, elektroder for barn, elektroder med kompresjon og bærevæske.

Stor giverglede

Etter bare én dag er det allerede kommet inn store summer til ny hjertestarter. Målet er å få inn 30 000 kroner. Dette beløpet vil dekke både maskin, skap og resten av ønskelisten.

- Akkurat nå er det kommet inn 7800 kroner via Spleis. I tillegg har Haneseth Lofoten AS ved Frank Arne Nygaard gitt hele 10 000 kroner til aksjonen. Det setter vi selvsagt veldig stor pris på, sier Dahl, som selv har bidratt med ytterligere 5000 kroner til aksjonen som daglig leder av Gimsøy landhandel.

- Skulle vi få inn mer penger enn vi trenger, vil disse bli satt på en egen konto. Det koster litt med vedlikehold og nye batteripakker, samt abonnementet vi har via vår alarmtelefon i hjertestartergruppen. Så midlene vil uansett komme godt med.

Dahl er svært fornøyd med at saken har skapt stort engasjement blant befolkningen i hele Lofoten.

- Det var utrolig mange som engasjerte seg i saken etter at vi gikk ut med at maskinen var stjålet. Og vi ser nå at givergleden og viljen til å støtte opp om ønsket vårt om ny maskin også er stort. Det synes vi selvsagt er veldig hyggelig, avslutter han.

Ny hjertestarter kan støttes via konto 4750 93 30081, samt via Spleis.