Utreder transport-løsninger

KVU-møte: Politikere fra hele Lofoten møtte opp mann- og kvinnesterke på møtene i Lofoten med Statens vegvesen i høst. Her blir de orientert om prosessen videre.                 Foto: Karin P. Skarby

KVU-møte: Politikere fra hele Lofoten møtte opp mann- og kvinnesterke på møtene i Lofoten med Statens vegvesen i høst. Her blir de orientert om prosessen videre. Foto: Karin P. Skarby

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Statens vegvesen er i gang med å utrede framtidens transportløsninger i og til Lofoten. Innspillene fra Lofoten vil være en del av utredningen.

DEL

Statens vegvesen fikk mange innspill fra lofotingene på flere møter høsten 2014.
– Synspunktene fra transportbrukere og lokale politikere er viktige i Statens vegvesens utredning av framtidige transportløsninger i Lofoten, skriver Statens vegvesen på sin hjemmeside.
Kommuner, næringsliv, organisasjoner og andre brukergrupper har sagt hva de mener på møter med Statens vegvesen, eller sendt inn innspill.
10. desember deltok ordførerne i Lofoten på et politisk samrådingsmøte, der behov og mål for framtidig samferdsel ble diskutert, i tillegg til samarbeidet internt i Lofoten. Strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen understreket på møtet at kommunene i Lofoten måtte stå sammen dersom de skulle ha håp om å få prioritert sine prosjekter inn i neste periode av Nasjonal transportplan.

Les mer her: Regional strid ikke skal forkludre Veipakke Lofoten

Lufthavstruktur og mulighetene til å skape større bo- og arbeidsmarkedsregioner i Lofoten er også sentrale temaer i utredningen.

Les mer her: – Lofoten må agere som en felles bo- og arbeidsmarkedsregion


Statens vegvesen vil komme med sin utredning med anbefalinger i løpet av våren 2015. I utredningen vil innspillene, faktagrunnlag og transportbruk og framtidige behov sammenholdes. De skal munne ut i forslag til alternative løsninger.
Utredningen vil siden gå videre til endelig behandling i regjeringen.

Artikkeltags