– Lofoten må agere som en felles bo- og arbeidsmarkedsregion

Lofot-muligheter: Regionveisjef Torbjørn Naimak utfordrer Lofoten til å tenke på utbedringer av E 10 fram til mars. – Det ligger godt til rette i Lofoten for å bli en felles bo og arbeidsregion, sa han.

Lofot-muligheter: Regionveisjef Torbjørn Naimak utfordrer Lofoten til å tenke på utbedringer av E 10 fram til mars. – Det ligger godt til rette i Lofoten for å bli en felles bo og arbeidsregion, sa han. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Lofoten har alle muligheter til å knyttes tettere sammen.

DEL

Regionveisjef Torbjørn Naimak trakk fram regional utvikling som et viktig mål for konseptvalgutredningen (KVU) for E 10. Under møtet i referansegruppen for KVU-en på Leknes torsdag sa han dette om Lofoten:
– Alt ligger til rette i Lofoten for å bli en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Vårt mål er å skape et godt samferdselstilbud innad i Lofoten. Men da må Lofoten agere som en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. I det ligger også en utfordring å utvikle de to regionsentraene, Svolvær og Leknes, sa Naimak.

Les også: Maksimal kjøretid på 45 minutter
 

Møtet var det første i referansegruppen som skal følge arbeidet med konseptvalgutredningen til den legges fram til våren. Torsdag presenterte prosjektleder Nils Petter Rusånes fra Statens vegvesen noen av effektmålene for utbedringen av E 10 mellom Fiskebøl og Å:

  • Kjøretiden Svolvær–Leknes skal være maks 45 minutter.
  • Kjøretiden Leknes–Reine skal være maks 45 minutter.
  • Kjøretiden Fiskebøl–Svolvær maks 25 minutter.


– Vi er litt i tvil om kjøretiden Fiskebøl–Svolvær er realistisk å nå. Er dette et viktig mål for Lofoten, spurte Rusånes.
– Det er det, mente leder i Vågan Næringsforening, Tor Henriksen, og trakk fram oljelenseprodusent Norlense på Fiskebøl sitt behov for arbeidskraft.
– Dette er en bedrift som rekrutterer fra Hadsel og fra Vågan. Det vil være viktig å legge til rette for pendling, mente Henriksen.

Felles marked

I mars 2015 legger Statens vegvesen fram forslag til tiltak på E 10 for å nå effektmålene. Planrådgiver Johan Weydahl i Vågan kommune viste til undersøkelsen fra Telemarksforskning som avdekker et lite utviklet felles arbeidsmarked mellom Vågan og Vestvågøy.
– Vestvågøy og Vågan har en del ulike arbeidsplasser. Sykehuset på Gravdal er en stor og viktig arbeidsplass for regionen. Tilflytting avhenger av at det er to jobber til en familie. Her ligger en synergieffekt som Vågan og Vestvågøy må utnytte, sa Weydahl.
Han viser til diskusjonen om utbedring av E 10 i Vågan, der tunnel og innkorting i vestre del av kommunen vil gi kortere kjøretid.
– Elimineres en del av 60-sonene i Borge på Vestvågøy, ligger det til rette for en felles bo- og arbeidsmarkedsregion mellom Lofotens to største kommuner, mener Weydahl som også trakk fram veitiltak som knytter tettsteder innad i kommunene tettere sammen.
Rusånes trakk fram regjeringens kommunereform.
– Et spørsmål som vil komme er om kommunereformen vil få noe å si for prioriteringer av veier.

Flyplass

Best mulig flytilbud til Bodø, Oslo og ut av landet står som effektmål når det gjelder flyplasstilbudet i Lofoten.
– Vi jobber ut fra at storflyplass på Gimsøy er en mulighet. For Lofoten som reisemål er det viktig å ha et godt flytilbud. Faller Gimsøy står vi igjen med Leknes som kan utvides til 1199 meter, og Svolvær som har sine begrensninger. Men uansett løsninger i Lofoten vil Evenes spille en rolle. E 10 utbedres for flere milliarder fra Evenes mot Lofoten. Det gir reduksjon i reisetiden. Evenes vil fortsatt være en del av det helhetlige tilbudet, sa Torbjørn Naimak.
Ifølge Statens vegvesens tall er passasjerlekkasjen fra Svolvær til Evenes 22 prosent, fra Leknes åtte prosent.
Naimak slo fast at tunnel under Hadselfjorden, og Hadselsand som felles flyplass for Lofoten og Vesterålen, ikke er en del av KVU-arbeidet.
– Vi legger ingen av disse tiltakene til grunn i det videre arbeidet, sa han.

Sykkelvei

Statens vegvesen skal i det videre arbeidet fram mot mars vurdere tryggere sykkelvei som en del av konseptvalgutredningen. Lofoten er løftet fram som sykkelregion, men referansegruppen mener det kan stilles spørsmål ved tryggheten for syklende langs den sterkt sommertrafikkerte veien. Det samme gjelder fylkesveien gjennom Valberg som har status som sykkelvei.
– Vi oppfatter at sykkelturister ikke oppfatter denne som helt trygg på grunn av tungtrafikk. Valbergveien vil ikke nødvendigvis bli nasjonal sykkelvei i framtiden, sa Nils Petter Rusånes.
Fredag ble det markert at rassikringsprosjektet i Hamnøyfjellet er ferdig. Ifølge Rusånes gjenstår det fortsatt rassikring i Lofoten.
– Bainveien i Flakstad og sikring på Ramberg står i planen. Det samme gjør et område øst for Svolvær. Disse tiltakene skal vurderes i konseptvalgutredningen, sa Rusånes.
Også godsfrakt med båt blir gjenstand for diskusjon i det videre arbeidet med KVU.

Artikkeltags