Regionvegsjef Torbjørn Naimak går av med pensjon 1. desember. Han fyller 70 år 24. juni, og gir seg etter 44 i Statens vegvesen og 15 år som regionvegsjef i nord, skriver Staten vegvesen i ei pressemelding.

– I løpet av årene i Vegvesenet har jeg opplevd en etat som har hatt vilje og evne til å endre seg i tråd med samfunnets skiftende behov og krav på en utmerket måte. Nå står Statens vegvesen overfor nye omstillinger, og jeg føler meg trygg på at organisasjonen vil tilpasse seg de nye endringene på en måte samfunnet vil få stor glede og nytte av, sier Naimak.

Turid Stubø Johnsen blir ny regiondirektør. Ettersom det arbeides med framtidig organisering av Statens vegvesen, har vegdirektøren besluttet at stillingen som regionvegsjef i Region nord ikke besettes permanent, men at det foretas en midlertidig innplassering.

– Turid Stubø Johnsen er fra Narvik, og leder i dag Strategi-, veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen Region øst, skriver Statens vegvesen videre.