26 tunneler oppfyller ikke kravene. Her er listen

26 riksvegtunneler i Nordland oppfyller ikke sikkerhetsforskriften. I Sørfold vil det ennå ta mange år før sikkerheten er på plass.