Gå til sidens hovedinnhold

Statsbudsjettet fra A til Å

Artikkelen er over 4 år gammel

Alderspensjon

 • Grunnbeløpet økte fra 90 068 kroner til 92 576 kroner

Barnehage – foreldrebetaling

 • Ordningen med gratis kjernetid videreføres for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen foreslått satt til 428 000 kroner.

CO2-avgift

 • Regjeringen foreslår å øke den generelle satsen i CO2-avgiften på mineralolje med 20 øre per liter, som er samme nivå som CO2-avgiften på bensin og diesel.

El-avgift

 • Regjeringen foreslår å øke avgiften på elektrisk kraft med anslått prisvekst i 2017, til 16,32 øre per kWh.

Fagforeningsfradraget

 • Regjeringen foreslår at fagforeningsfradraget holdes på samme beløp som året før 3.850 kroner.

Fiskerfradraget

 • Det foreslås at det særskilte fradraget for fiskere holdes på samme beløp som året før 150.000 kroner.

Flypassasjeravgiften

 • Regjeringen foreslår å prisjustere flypassasjeravgiften i 2017. Den nye avgiftssatsen vil være 82 kroner.

Foreldrefradraget

 • Regjeringen foreslår at foreldrefradraget holdes på samme beløp som året før, med 25 000 kroner i fradrag for ett barn og 15 000 kroner for hvert barn utover det første.

Frikortgrensen

 • Regjeringen foreslår at frikortgrensen for skattekort økes med 5.000 kroner til 55.000 kroner for 2017.

Hurtigruten

 • Regjeringen foreslår å bevilge 681,9 millioner kroner til kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes.

Kringkastingsavgift

 • Regjeringen foreslår ingen økning i kringkastingsavgiften fra 2016 til 2017.

Kystvakten

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1 094 millioner kroner til Kystvakten.

Minstefradraget

 • Regjeringen foreslår å øke satsen i minstefradraget i lønnsinntekt fra 43 til 44 prosent, mens øvre grense økes med 0,9 prosent utover anslått lønnsvekst, til 94 750 kroner.

Pressestøtte

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier med 10 millioner kroner. Dette er i tråd med regjeringserklæringen.

Reisefradraget

 • Det gis fradrag i alminnelig inntekt for arbeidsreiser mellom hjem og arbeidssted og ved besøksreiser til hjemmet. Regjeringen foreslår å øke satsene i reisefradraget med 6 øre per kilometer, til henholdsvis 1,56 kroner per kilometer for reiser inntil 50 000 kilometer og til 0,76 kroner per kilometer for reiseavstand mellom 50 000 og 75 000 kilometer. Bunnbeløpet i reisefradraget holdes nominelt uendret, på 22 000 kroner.

Riksveiferjer

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1.140 millioner kroner til statlig kjøp av riksveiferjetjenester. Dette er en økning på nær 157 millioner kroner fra 2016. Takstene økes i gjennomsnitt med 7,8 prosent i 2017.

Sjømannsfradraget

 • Regjeringen foreslår at det særskilte fradraget for sjømenn holdes på samme beløp som året før 80.000 kroner.

Skatt alminnelig inntekt.

 • Skattesatsen reduseres fra 25 til 24 prosent.

Skolefrukt

 • Oppslutning om ordningen Skolefrukt har vært betydelig lavere enn forventet de siste årene. Bevilgningen er derfor foreslått redusert med 16 millioner kroner til 20,1 millioner kroner.

Skredsikring

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1 347 millioner kroner til skredsikring på veinettet. Av dette fordeles 659 millioner kroner til tiltak på riksveier, mens 688 millioner kroner er statlig tilskudd til skredsikring på fylkesveier.

Sykkel-VM i Bergen

 • Regjeringen foreslår å bevilge et tilskudd på 8,5 millioner kroner til UCI Road World Championships, VM i landeveissykling 2017, som avholdes i Bergen.

Tax free

 • Stortinget har bedt regjeringen om en helhetlig utredning av tax free-ordningen. Regjeringen foreslår ingen endringer i ordningen.

Utdanningsstøtte

 • Regjeringen foreslår å starte opptrapping mot elleve måneders studiestøtte ved å utvide støtteperioden med en uke våren 2017.

Årsavgiften

 • Regjeringen foreslår å redusere satsene for avgiftsgruppen som ilegges høyest sats i årsavgiften med nær 12 prosent reelt. Dette gjelder personbiler, varebiler, campingbiler minibusser, kombinerte biler, lastebiler, trekkbiler med tillatt vekt fra og med 3 500 kg og årsprøvekjennemerker for kjøretøy.

Kommentarer til denne saken