Flakstad kommune har vurdert situasjonen og oppretter kontakt med en geolog.

Det ble besluttet å stenge veien i 24 timer, men så kom det kontrabeskjed etter en befaring.

Veien blir altså IKKE stengt.