Den 72 år gamle Bodø-mannen fikk i mars i år avslag fra Miljødirektoratet om å få sette ut 2500 lutzgran til skogproduksjon. Begrunnelsen var at den hurtigvoksende grantypen fra Alaska kan spre seg til beitemarkene.

Nå åpner Fylkesmannen for at Jan Fridtjov Holst-Løkås kan få sette ut granplantene til produksjon av juletrær. Et av vilkårene er at trærne hugges før de setter frø.

Holst har søkt om å få sette ut plantene i to områder. Det ene er ca. 200 meter nordøst for Holdalsvatnet i Steinfjorden. Det andre området ligger rett vest for Ostadvatnets nordlige ende.

Miljøorganisasjoner er skeptisk til utplanting av utenlandske treslag. Da Holst-Løkås fikk avslag første gang, var det etter klage fra blant andre Naturvernforbundet og Verdens naturfond.

Nå mener Fylkesmannen at faren for spredning er mindre med kravet om at trærne skal felles før de får kongler. I tillatelsen til Holst-Løkås medgir Fylkesmannen at beplantning kan gå ut over beitebruk.

– Derfor har vi vært i kontakt med landbruksfaglig ansvarlig i Vestvågøy kommune og fått bekreftet at det ikke er mangel på beitearealer i denne delen av kommunen, heter det i avgjørelsen fra Fylkesmannen.

Ikke alle i naboområdet er like glad for avgjørelsen. I brev til Fylkesmannen ber Dagmar Klevstad om at det tidligere pålegget om å fjerne granplantene opprettholdes. Ifølge Klevstad har eksisterende granfelt «forandret uttrykket til bygda betraktelig».