Men det kommer til å bli nødvendig å stenge ett kjørefelt av gangen for å få gravd og lagt ned høyspentkablene langs E10. Dette bekrefter kommunikasjons- og kundesjef Siri Sund i Lofotkraft til Lofotposten.

Det vil også bli nødvendig å bygge en alternativ midlertidig gang- og sykkel vei fra Osan og mot Kabelvåg når man skal legge ned de nye strømkablene, og ny hovedvannledning for kommunen. Noe som nemlig skal skje i felles grøft langs dagens gang- og sykkelsti.

Samordningen mellom Vågan kommune og Lofotkraft er både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsom. De to prosjektene vil føre til større leveringssikkerhet for både vann- og strømforsyningen i Svolvær- og Kabelvågområdet.

Lysregulering

Rasmussen Anlegg vil forestå all nødvendig skilting for å veilede trafikantene i hele anleggsperioden. Men Rasmussen Anlegg understreker at alle datoer er «tentative», og at ting vil kunne endres underveis.

Stengningen av ett kjørefelt på E10, med tilhørende lysregulering, vil komme senere på våren, og per i dag kan vi ikke sette noen eksakt dato for når dette arbeidet starter, sier Sund.

Les også: Vil ha nedsatt fart på strekning mellom Kabelvåg og Svolvær

Oppstart

Entreprenør Rasmussen Anlegg ønsker å starte opp anleggsarbeidet rundt 15. mai, og den første aktiviteten blir å klargjøre en midlertidig gang- og sykkelsti. Eksisterende gang-/sykkelsti vil være tilgjengelig i omkring ei uke fra oppstart nå midt i mai.

For å minimere problemene for trafikantene mellom Svolvær og Kabelvåg, og korte ned anleggstiden så mye som mulig, skal Rasmussen Anlegg drifte døgnkontinuerlig, det vil si at de vil kjøre med tre skift per døgn i hele anleggsperioden.

Graves opp

Eksisterende gang- og sykkelsti skal graves opp og brukes som trase både for ny vannledning og for ny høyspentkabel fra ny trafostasjon i Osan i retning Kabelvåg. Når denne jobben starter vil det bli satt opp sperregjerde mellom den midlertidige gang-/sykkelstien og anleggsområdet. I denne perioden vil trafikken gå som normalt på E10, det vil si i begge kjørefelter, sier Sund.

Les også: Arbeidet med ny høyspentlinje er i rute

Informasjon

Stig Rune Dybwik, prosjektansvarlig i Vågan kommune, vil orientere kommunestyret mandag om vannledningsprosjektet deres.

– Tirsdag morgen skal vår prosjektleder for kabelprosjektet, Bente Paulsberg, ha et oppstartsmøte med entreprenør Rasmussen Anlegg før oppstart på graveprosjektet midt i neste uke, sier kommunikasjons- og kundesjef Siri Sund i Lofotkraft til Lofotposten.

Les også: Ladestasjoner for elbil vil kreve millioninvesteringer i strømnettet