Onsdag 6. mars blir Hamnøytunnelen øst for Hamnøy i Moskenes stengt i tidsrommet 19.00 - 21.30.

Torsdag 7. mars blir Seljelitunnelen mellom Reine og Sørvågen i Moskenes stengt 18.00 - 20.00.

- Tunnelene er stengt for all trafikk i disse tidsrommene. Det er tatt hensyn til fergetrafikken i forbindelse med stengetidene, melder vegvesenet.

Det kommer til å bli satt fyr på en bil i tunnelen.

Scenarioet er en trafikkulykke med brann og kraftig røykutvikling. Brannvesenet, driftsentreprenør, politi og ambulansepersonell deltar i øvelsen.

- Det skjer færre ulykker i tunneler enn på vegene, men ulykkene som skjer er ofte mer alvorlige. Brann og ulykker inne i tunneler er en stor utfordring for nødetatene og derfor er det veldig viktig å øve på dette, sier Kjell Agnar Mikalsen som er brannvernleder i Midtre Hålogaland, Statens vegvesesen.