Kjøreforholdene har ført til at fylkesvei 7730 fra Sennesvika til Ramsvika er stengt. Dette som følger av vind og snø.

– På veien har det samlet seg mange fokkskavler som gjør at flere biler har kjørt seg fast. Sånn sett ikke noe problem siden det er omkjøringsvei på akkurat den streknignen. Men ettersom biler kjører seg fast kommer ikke brøytebilen fram, forteller Kjell Moen, byggleder på drift i Nordland fylkeskommune.

Han har nylig vært i kontakt med brøytebilsjåføren fra entreprenøren Presis Vegdrift som oppdaterte han på situasjonen.

Litt mer kritisk er det for innbyggerne på Myrland i Flakstad kommune. Der har fylkesvei 7594 fra Napp blitt stengt, dette er eneste vei inn til bygda.

– På denne strekningen har det blitt vurdert at veien er usikker. Det har gått flere småras på streknignen og brøytebilsjåføren var usikker på om det var fare for større ras. Derfor har vi valgt å stenge veien til situasjonen er mer oversiktlig, opplyser Moen.