-Stengingen i dag er for å ta en fot i bakken

Rektor ved Vest-Lofoten Videregående Skole, Kim H. Unstad, står i dag med en skole fri for både elever og lærere.