En mørkkledd syklist leide sykkelen gjennom Kvænflogtunnelen, og Vegtrafikksentralen valgte derfor å stenge tunnelen. Etter cirka 10 minutters stenging hadde politiet fått syklisten ut, og tunnelen ble åpnet igjen.