Det såkalte "tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2022" debatteres nå opp og ned og i mente, men for grunnskolen i distriktene er dette godt nytt.

Det går nesten ikke an å mene noe annet enn at dette er et tydelig signal fra den nye regjeringen om at grendeskoler er verdifullt i det norske samfunnet, og at vi kanskje kan få en nedbremsing av i skolenedleggelser.

For Vågan kommune er dette i særdeleshet en endring, som også vil merkes økonomisk. Her er det bare å ta frem gangetabellen.

For Vågan har faktisk ni kommunale grunnskoler, hvorav syv er å betrakte som grendeskoler sett med sentraliseringsbriller. To av grendeskolene, Skrova og Digermulen, kunne ikke vært valgt bort på grunn av geografien, uansett hvor rå man ønsket å være.

Men det kunne faktisk de andre skolene i Vågan, hvis våganpolitikerne hadde vært knallharde sentraliseringspolitikere.

Vi sier ikke at det hadde vært lurt, men det er mange skolebarn i Norge som har like lang skolevei som en slik organisering i Vågan da ville gitt.

Men nå er det heldigvis ikke slik. Vågan har sett, svært tydelig, at en skole i nærmiljøet er noe av det aller viktigste for folk. Her finnes det ferske, og til dels opprivende eksempler, uten at videre utdyping skulle være behøvelig.

Vestvågøy på sin side har lagt ned mange skoler de siste førti årene, men med de to siste nedleggelsene fikk politikerne klar beskjed i form av etablering av to montessoriskoler som stadig vokser i elevtall.

Forsøket på nye nedleggelser i 2020/21, forkledt som skoleorganisering, ble med forsøket etter at befolkningen sa veldig klart fra om at dette gikk de ikke med på.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, uttalte mandag 8. november:

- Vi følger samtidig opp Hurdalsplattformen og foreslår et nytt tilskudd på 500.000 kroner per kommunale grunnskole. Vi vil legge til rette for at folk skal kunne leve gode liv, uansett hvor i landet de bor. Derfor styrker vi kommuneøkonomien, og gir samtidig kommunene et insentiver til å satse på grendeskolene. En skole nær der folk bor er viktig for å skape levende lokalsamfunn rundt omkring i landet.

Lofotposten mener at det Gram her sier på vegne av regjeringen bærer bud om en reell satsing på distriktene, og at 2021-versjonen av de rødgrønne vil at handling skal etterfølge ordene om at hele landet skal være i bruk.