Lørdag fikk vi vite at regjeringen Solberg har blitt enige i at de skal gi startbevilgningen til Skrei Prosjektet i Storvågan. Den gode budbringeren var Stovnermannen og vår iherdige kulturminister Abid Raja fra Venstre. Prosjektet har hatt besøk av Statsminister, finansministre, kommunalminister, Klima og miljøministre og flere kulturministre fra de 2 regjeringene de siste 7 årene, som alle har gitt positiv tilbakemelding på hva prosjektet forsøker å få til.

Abid besøkte Skreiprosjektet sommeren 2020, og de som har jobbet for dette prosjektet så at han ble grepet av fortellingen - fortellingen som prosjektet skal formidle. Fortellingen om havet, fisken, folket, slitet, døden på havet, væreierne, fiskeriforvaltningen og de enorme verdiene som sjømatsektoren langs Norges kyst bidrar med hver dag, og har bidratt med siden 1000 tallet. For oss som har fulgt prosjektet i Vågan møtte vi en sentral politiker som synlig ble like beveget av fortellingen av vår felles historie, som vi som bor her. Dvs. vi blir antagelig mest beveget over at fortellingen ikke har blitt fortalt, ikke fortalt i den historiegodkjente fortellingen om nasjonen, i våre lærebøker.

Da Bodø-Glimt vant Cupfinalen i 1975 ble alle Nordlendinger stolte – det samme skjedde da TIL gjentok bragden 11 år senere – det gjorde noe for identiteten og stoltheten til oss fra Nord. Regjeringen Solberg sin fokus på havet som binder nasjonen sammen, og lanseringen av nye sedler som viser oss heltene fra fortellingen om nasjonen Norge, er også viktige brikker i fortellingen om oss som er Norge, om alle de som har vært før oss, og som vi kan hente vår identitet fra! Gi oss stolthet for at vi er med på noe, noe som er større enn oss selv. Det peker også fremover på hva vi må satse på å leve av i fremtiden!

Museumsmeldingen som kom i mars i år, og den sier at kystkulturen og kysthistorien skal det satses ekstra på fremover. Fortellingen om fiskeriene og havbruket langs kysten, og lofotfisket som det viktigste fisket som gjennom tusenåret, årlig har samlet befolkningen langs Norges Kyst fra Kristiansand til Kirkenes, fra Bergen til Berlevåg, fra Trondhjem til Tromsø – i Lofoten. Denne fortellingen startet med Vikingene som tok med seg tørrfisk på sine ferder, og fikk i gang handel med norske varer som verden utenfor så god bruk for, den fortsetter med Hanseater som i mange hundre år kontrollerte eksporten av fisken ut av Norge, og de nord-norske rikmennene som eide jektene, som seilte langs kysten til Bergen med rødbrune seil. Hurtigruten kom, og er viktig for å binde sammen kysten og frakte folk og varer! Da den kom tok det plutselig bare dager å få varer sendt mellom kystbyene, og kun en uke å sende brev mellom nord og syd – ikke måneder.

SKREI sentret skal formidle den historien som gjør alle Nordlendinger stolte over å være fra Nord – alle langs kysten stolte av å være en kystborger - som skaper mye av nasjonens verdier i dag, og har gjort det i over 1000 år! Skreiprosjektet har blitt utviklet av Stiftelsen Museum Nord som sikrer en faglig tyngde i fortellingen. Prosjektet støttes av fiskerinæring, Råfisklaget, kystlag, museer, stiftelser, reiselivsnæring og mange entusiastiske bedrifter og enkeltpersoner, og ble lansert for hele Nord-Norge sitt næringsliv på Agenda Nord-Norge sin samling i 2018.

Vi er sikre på at et samlet Nord-Norge gleder seg over at SKREI prosjektet nå kan gå i gang med å bygge. Bygningen som er skapt av LPO arkitekter, og som henter inspirasjon fra Skreien sin ørestein –Skreiens ferdsskriver. Bygningen skal også inneholde magasiner som endelig skal gjøre det mulig å arkivfaglig ta vare på umistelige historiske gjenstander funnet i hele midtre Hålogaland. Alt skal bindes sammen der hvor Nord-Norges første by lå – Vágar – hvor tingstedet Bruberget lå, hvor hele Nord-Norge måtte samles for å drive tørrfiskhandel med Hanseatene – Hvor Lofotens største fiskevær var frem til 1890 tallet, hvor den røde tråden kan samles i fortellingen om kystens befolkning - samlet i SKREI sentret.

Det er bare å slutte seg til en av de mange feiringstekstene som kom på sosiale media da nyheten om bevilgning kom Lørdag – «Hipp hipp hurra!!! For de utrettelige folkan i Museum Nord og alle deres støttespillere som forteller historiene som formet kysten og landet - og nå skal endelig historia om lofotfisket også få sitt formidlingssenter - 162 Mill til SKREI Lofoten over statsbudsjettet!»

Vi feirer sammen med et tverrpolitisk Vågan Kommunestyre og et tverrpolitisk Nordland Fylkesting at vi har en regjering som vil, og som prioriterer fortellingen om Norge også når den historiske sannheten er at denne historien er skrevet av titusenvis av feskarbonder langs kysten, og noen høvedsmenn fra de hudrevis av stedene som ligger langs hele norskekysten.

Gi oss en kyststatsminister i 4 nye år, stem rett ved årets stortingsvalg!