I sommer fikk oljeselskapet Wintershall DEA tillatelse av miljødirektoratet til å prøvebore etter olje i dette området, på tross av sterk motstand fra miljøvernorganisasjoner og fraråding fra forskere. Natur og Ungdom, Bellona og Norges Kystfiskarlag bestemte seg for å klage på denne tillatelsen, men mandag 28. oktober ble det klart at klima- og miljøverndepartementet avviste denne klagen.

Oljeutvinning ved Trænarevet er å gamble med sårbare områder, og i et klimaperspektiv er det helt uaktuelt å utvinne mer olje. Jeg som miljøverner i Lofoten føler meg svikta, men jeg og mange andre har ikke tenkt å gi oss i kampen. Vi skal kjempe for havområdene som betyr så mye for folk, fisk og framtida!

Debatten rundt LoVeSe har holdt på i flere tiår. I april i år gikk Arbeiderpartiet inn for å ikke konsekvensutrede disse havområdene. Dette var et stort skritt i riktig retning, og en seier for alle de som har kjempet i denne saken. Å lete etter olje ved Trænarevet er like ille som å lete direkte i havområdene utenfor Lofoten. Og jeg kan ikke begripe hvorfor det skal bores etter olje i så sårbare områder like i nærheten av områdene LoVeSe-debatten handler om.

Området det er blitt gitt tillatelse til å bore etter olje ligger ved innløpet til Vestfjorden, og er et viktig gyteområde for fisk. Det er også et svært populært og viktig område for sjøfugl som bor og hekker i området. Trænarevet har et rikt biologisk mangfold vi ikke kan risikere å ødelegge.

Havstrømmene i området gjør at både giftige kjemikalier og et mulig utslipp av olje lett kan fraktes opp mot Lofoten. Ifølge Havforskningsinstituttet så vil konsekvensene av et slikt utslipp være like stort som om utslippet skulle vært direkte i Lofoten.

Klimaperspektivet er viktig, for vi vet at mer oljeboring vil føre til økte klimagassutslipp. Norsk olje bidrar til global oppvarming, og derfor må vi begynne en avvikling heller enn utvinning av enda mer petroleum. Politikerne må ta fremtiden vår på alvor, og ikke fraskrive seg klimaansvaret ved å tillate nye oljefelt!

Oljeboring ved Trænarevet setter både havet, det biologiske mangfoldet og klimaet på spill, og den planlagte boringa må stanses!