Dette er overskriften på en artikkel i Lofotposten 14.mai i år, der stortingsrepresentant Jonny Finstad «går i rette» med de som er uenig i «kvotemeldinga» som ble vedtatt for kort tid siden på Stortinget.
Hverken kystens befolkning, eller fiskerinæringen svartmaler fiskeripolitikken, som dagens regjering + Frp tredde nedover kystbefolkningen. Det vi gjør, som er uenige i «kvotemeldinga, er å realitetsbeskrive hva som vil bli resultatet av denne såkalte «fiskeripolitikken» til forannevnte parti…
Jeg, og sikkert mange med meg, trodde i vår enfoldighet at Jonny Finstad, med flere stortingsrepresentanter, er valgt inn på Stortinget for å ivareta innbyggernes interesser, så feil kan man altså ta.
I flere artikler og leserinnlegg har Finstad, sammen med flere representanter for regjeringspartiene + Frp nærmest «idiot-erklære» oss velgere. Man får inntrykk av at vi ikke vet vårt eget beste, og skal prise vår gud for at vi har vært så heldige å fått slike personer som Finstad med flere inn på Stortinget, for å representere oss !
Spørsmålet er vel egentlig om hvem de egentlig representerer. De forsvarer sine partis politikk, uansett resultat, og tramper over den vanlige manns mening, og durer avgårde i globaliseringens ånd…
Det kan nok stemme at Riksrevisjonen ikke har sagt at fiskeripolitikken som er ført ikke er ulovlig, men det er et uomtvistelig faktum at den ikke fører til målet politikken skal lede til, nemlig lønnsomhet og sysselsetting langs kysten, samt for samfunnet.
Han sier også at de mest kontroversielle forslagene er tatt ut av meldingen, det er bløff, eller rettere sagt løgn !
Hele meldingen er kontroversiell, og vil nok medføre en endring av fiskerinæringen som INGEN er tjent med, bortsett fra det vi «vanlige mennesker» betegner som storkapitalen.
Når det gjelder strukturkvotene, var avtalen mellom staten og næringen, at disse kvotene skulle falle tilbake til de gruppene de ble hentet fra, en faktor som gjorde at fiskeriorganisasjonene, med flertall, gikk med på det, under tvil. Dette skal nå endres, ved at det skal gås bort fra hjemmelslengde og til fartøylengde i forvaltningen. Også presterer disse representantene for regjeringen + Frp å si at lite/ingenting endres, det er bare å riste på hodet !
Også viser Finstad til samfunnsutviklingen, der alt blir større, og med færre enheter, og nevner i samme åndedrag landbruket og havbruksnæringen. Jeg vil jo påstå at en slik utvikling ikke er positiv, i alle fall ikke for kystkommunene, eller landet som sådan.
At regjeringspartiene + Frp, og deres representanter nærmest begynner å skjelve av vellyst når ordet «stor» har man jo skjønt for lenge siden, det er jo bare å tenke på regionreform, nær-politireform, ACER og Finanstilsyn. Og Finstad bare bekrefter det inntrykket.
Finstad viser også til positiv utvikling i fiskerisamfunn, ja det stemmer. Det investeres i både nybygg på fartøysiden, og på landsiden, men det er ikke med grunnlag i reformeringen av fiskeripolitikken, som regjeringspartiene + Frp fikk gjennom på stortinget med et knapt flertall. Disse investeringene er gjort med dagens forvaltning, og ikke med bakgrunn i en forvaltning som man ikke vet noe sikkert resultat av.
Når man ser hvordan representanter for regjeringspartiene + Frp går ut og forsvarer denne politikken, for øvrig en fiskeripolitikk som allerede har vist store negative ringvirkninger der den er innført, må jeg si at den tilliten som representanter for disse parti er vist, er underslått så det gjaller etter !
Og disse representantenes argumenter om forutsigbarhet, lønnsomhet og stabile rammebetingelser faller for egen retorikk, for om de hadde sagt at vi skal beholde dagens forvaltning i 10 år fremover, hadde både næringen og kysten hatt alle disse argumentene !
Uforutsigbarhet, lønnsomhets-svikt og ustabile rammebetingelser får man ved slik opptreden som de her har vist, da det er valg neste år, og ovennevnte partier neppe vil komme i noen posisjon til å videreføre sine «våte drømmer», og da vil hverken forutsigbarheten, lønnsomheten eller stabiliteten vare lenger enn fra ett til to år.
Jeg har også fått med meg at Finstad ønsker å ta en periode til på stortinget, fordi han ennå hadde mye han ikke hadde gjort ferdig. Ja, han om det, for min del synes jeg han har vært med på å rasere nok, så jeg ønsker ikke han skal få gjøre ferdig raseringen av kyst og distrikt!