– Stopp svartmalingen av fiskeripolitikken

Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) ber kritikerne stoppe det han mener er svartmaling av fiskeriutviklingen langs kysten.