Politiet på Sortland opplyser i en pressemelding at de har gjort et stort narkotikabeslag i Vesterålen.

Da det ble gjennomført en trafikkontroll i Sigerfjord sent på kvelden fredag 17. februar ble det ut fra mistenkelig adferd gjennomført ransaking av en bil.

– Det ble gjort funn av politiet. Omtrentlig ett kilo amfetamin og rundt to kilo hasjisj, som politiet beslagla. Tre personer ble pågrepet og fremstilt for retten, hvor de ble varetektsfengslet i to uker, opplyser politistasjonssjef Tor Håvard Bentzen.

Politiet mener at narkotikaen var ment for rusmiljøet i Vesterålen. Beslaget er såpass stort at det ansees som grov narkotikakriminalitet.

– Omsetning av narkotika er en samfunnsutfordring, og politiet har fokus på å avdekke omsetning og salg av narkotika i lokalsamfunnet, opplyser Bentzen i pressemeldingen.