En mann fra Vågan erkjente straffskyld da saken mot han ble behandlet i Salten og Lofoten tingrett. Han sto tiltalt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand og kjørt fortere enn fartsgrensen.

Framsto som ruset

Det var i november i fjor at Utrykningspolitiet holdt en fartskontroll i en 80-sone i Ingelsfjorden på E10 på Lofast. En bil ble målt til 94 km/t, og ble stoppet av Up. Det var tiltalte som kjørte.

For patruljen så framsto tiltalte som ruset.

– Ved tegn- og symptomtest fikk tiltalte positive utslag på høy puls, nystagmus på begge øyne, ikke evne til å se i kryss og ingen reaksjon på lys på pupiller, heter det i dommen.

Mannen ble tatt med for blodprøvetaking. I dommen kommer det fram analyseresultatet viser at tiltalen hadde en påvirkningsgrad over straffbarhetsgrensen på 0,2 promille.

– Rapporten fra sakkyndig overleger er det konkludert med at tiltalte med all sannsynlighet var påvirket tilsvarende en promille høyere enn 1,2 ved den aktuelle kjøringen, heter det i dommen.

Fikk strafferabatt

Mannen ble dømt i henhold til tiltalen.

I skjerpende retning legger retten vekt på at kjøringen fant sted på en trafikkert vei. Det er også skjerpende at tiltalte ved kjøringen brøt fartsgrensen på stedet. Tiltalte er tidligere domfelt to ganger for kjøring i ruspåvirket tilstand. Domfellelsene ligger noe tilbake i tid, men retten legger likevel noe vekt på disse i skjerpende retning.

I formidlende retning legges det vekt på tiltaltes uforbeholdne tilståelse og mener en straffrabatt på 10–15 prosent er passende.

Mannen ble dømt til fengsel i 21 dager. Han må også betale en bot på 10.000. Mannen ble fradømt førerretten for en periode på to år. Ved gjenerverv av førerretten forutsettes ny full førerprøve.

Domfelte erklærte at han tok betenkningstid for om han ville vedta dommen.

Retten ble ledet av dommerfullmektig Emilie Kalleberg.