Tall fra Nav Nordland viser at ved utgangen av august var det 2.276 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det var 183 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 7,0 prosent.

Lav ledighet

I landet sett under ett er antall helt ledige på 65. 061 personer i august. Dette er en nedgang på 3,0 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av august tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Av fylkene er det kun Sogn og Fjordane og Troms som har lavere ledighet enn Nordland, med henholdsvis 1,5 prosent og 1,7 prosent ledighet.

– NAV sin bedriftsundersøkelse viser optimisme blant bedriftene i Nordland, med tro på økt sysselsetting. Samtidig har Nordland lav arbeidsledighet, noe som kan gjøre det utfordrende å skaffe nok og riktig arbeidskraft, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes i en pressemelding.

– Nordland har derimot en større andel av befolkningen som har behov for ekstra bistand for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. NAV prioriterer derfor samarbeid med bedriftene for å få flere av disse inkludert i arbeidslivet, legger hun til.

Stor nedgang i Lofoten

Også i Lofoten er det totalt sett en kraftig nedgang i antall arbeidsledige. Det er kun Moskenes som har en økning i antall arbeidsledige.

I Vestvågøy var 152 personer helt uten arbeid ved utgangen av august. Det er en nedgang på hele 108 personer. Mye av dette skyldes at i fjor var det permitteringer hos Lerøy i Stamsund.

108 personer var helt uten arbeid i Vågan, og det var 15 færre enn på samme tid i fjor.

På Røst var fem personer uten arbeid, og det var en mindre enn i fjor.

I Moskenes økte antallet arbeidsledige med 13 fra i fjor, og endte på 23 uten arbeid ved utgangen av august.

I Flakstad gikk arbeidsledigheten ned med tre, og endte på 17.

På Værøy var 18 personer helt uten arbeid, og det var en nedgang på syv.

Til tross for nedgangen hadde Værøy kommune den største prosentvise ledigheten i Nordland med 7,4 prosent.