Tall fra Nav viser at ved utgangen av oktober 2019 var det 2 227 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 102 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 4,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 744. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Utfordrende å skaffe arbeidskraft

I landet sett under ett er antall helt ledige på 59 549 personer i oktober. Dette er en nedgang på 3,0 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av oktober tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er fire fylker som har lavere ledighet enn Nordland. Lavest ledighet har Sogn og Fjordane med 1,2 prosent.

– Ledigheten i Nordland er svært lav, noe som gjør det utfordrende å skaffe arbeidskraft, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes i en pressemelding.

– Dette gir gode muligheter for dem som trenger ekstra bistand fra NAV for å komme i arbeid. NAV bistår både arbeidssøkeren og bedriften som trenger arbeidskraft, legger hun til.

Stor nedgang i Lofoten

Tall for de seks lofot-kommunene viser at i fire kommunene går arbeidsledigheten ned, mens i de to andre er det en svak økning.

I Vestvågøy gikk arbeidsledigheten ned med 125 personer sammenlignet med oktober i fjor. Det er nå 125 personer helt uten arbeid i Vestvågøy.

Også i Vågan var det en markant nedgang i arbeidsledigheten. Ved utgangen av oktober var 108 personer helt uten arbeid, det er 30 færre enn i fjor på samme tid.

På Røst var seks personer helt uten arbeid. Det er fire færre enn i fjor.

I Flakstad gikk arbeidsledigheten ned med fire, og nå er 22 personer helt uten arbeid.

På Værøy var 20 personer uten arbeid, det er en økning på to.

I Moskenes økte arbeidsledigheten med 7. Det betyr at 27 personer er helt uten arbeid.