I landet sett under ett er antall helt ledige på 68 050 personer i januar. Nav opplyser at dette er en nedgang på 4,0 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av januar tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Lavest i Nordland

Nordland har, sammen med fylkene Innlandet og Trøndelag, laveste ledighet med 2,1 prosent. Høyest ledighet har fylket Vestfold og Telemark med 2,9 prosent.

– Som forventet er det en liten økning i ledigheten fra desember, men den positive utviklingen i Nordland fortsetter. Det er nå lavere nivå på ledigheten sammenliknet med januar i fjor. – Dette gir fortsatt gode muligheter for arbeidssøkere. Vi i NAV bistår både arbeidssøkere og bedrifter som trenger arbeidskraft, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes i en pressemelding.

Nedgang på 132

I Vestvågøy gikk arbeidsledigheten med 132 personer, og endte på 154. Den store nedgangen skyldes i hovedsak at de ansatte ved Lerøy var permittert i fjor.

I Vågan var 105 personer helt uten arbeid. Det er en nedgang på seks sammenlignet med året før.

I Flakstad gikk arbeidsledigheten ned med 10. 21 personer er nå helt uten arbeid i Flakstad.

På Røst økte arbeidsledigheten med fem og endte på 10.

Også i Moskenes gikk arbeidsledigheten opp. G\Her er 18 uten arbeid, og det er fem flere enn i fjor.

15 personer er helt uten arbeid på Værøy, og det er en økning på 2.

I Flakstad