Gå til sidens hovedinnhold

Stor nedgang i arbeidsledigheten i Lofoten

Ved utgangen av september var 377 personer helt arbeid i Lofoten. Det er 60 færre enn ved utgangen av august.

Tall fra Nav Nordland viser at ved utgangen av september var 2 148 personer i Nordland helt uten arbeid. Dette utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken, og fylket har sammen med Troms og Finnmark landets laveste ledighet. Landet som helhet har 2,4 prosent helt ledige.

– Tar vi med delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak var det totalt 4 109 arbeidssøkere i Nordland i september. Dette er en nedgang på 3,8 prosent fra forrige måned, og utgjør totalt 3,3 prosent av arbeidsstyrken, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes i en pressemelding.

Kunne ansatt flere

NAVs bedriftsundersøkelse for 2021 viser at bedriftene i Nordland kunne ansatt 3000 flere om de fant personer med rett kompetanse. Nav mener dette gir en god indikasjon på at kompetanseheving kan være en vei ut av arbeidsledigheten.

I september var det 102 av totalt 2 019 arbeidssøkende dagpengemottakere (5,1 prosent) som tok utdanning eller kurs i kombinasjon med å være arbeidssøker. Andelen som deltar på kurs og utdanning er lavest blant dem med grunnskole eller videregående skole som høyeste utdanning.

Fra 1. oktober 2021 er det nye regler for dagpengemottakere som vil kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring.

– NAV oppfordrer flere til å undersøke mulighetene til å øke sin kompetanse kombinert med å være arbeidssøker, sier Cathrine Stavnes.

Nedgang i Lofoten

I Lofoten var 377 personer helt uten arbeid. Det var 60 færre enn ved utgangen av august.

Slik fordeler ledigheten seg i Lofoten.

Kommune antall ledige (sep./aug.)

Røst 6 – 7

Værøy 20 – 6

Moskenes 42 + 15

Flakstad 17 + 5

Vestvågøy 174 + 4

Vågan 119 – 60

Kommentarer til denne saken