Ferske tall fra Telenors mobilnett viser at vi både snakker mer og lenger i telefonen, og bruker mer mobildata enn før. Telenor har nå også over 100.000 5G-telefoner i mobilnettet.

De mest taletrengte finner vi i Viken fylke, og menn prater mest.

– Når vi befinner oss i en krisesituasjon, er det tydelig at vi har behov for kontakt med familie og venner. Vår statistikk bekrefter dette og viser at nordmenn i gjennomsnitt snakket 55 timer i telefonen i løpet av 2020. Det er en økning på over ni prosent fra i fjor. Endringen er ikke dramatisk, men vi ser at lengden på samtalene svinger i takt med utviklingen i koronasituasjonen, sier Ric Brown, mobildirektør i Telenor Norge i en pressemelding.

Samtalene i begynnelsen av året lå på 1,6 minutter, og økte omtrent til 2,3 minutter i midten av mars da koronautbruddet kom for fullt. Det er en økning på 44 prosent. Gjennom sommeren normaliserte talelengden seg frem til de siste ukene, hvor talelengden har økt til 1,8 minutter, i følge Telenor.

5. plass

Mens de mest taletrengte holder til I Viken fylke, ligger Rogaland på bunn. I Nordland er gjennomsnittlig taletid per fylke 55,6 timer i 2020, mot 52,4 timer i 2019.

– Det er tydelig at det er geografiske forskjeller, men det er også interessant at våre undersøkelser avkrefter myten om at kvinner snakker mer enn menn. Vår tall viser at mens kvinner snakket 51,8 timer i gjennomsnitt på telefonen, tilbrakte menn i snitt hele 52,1 timer på talerøret i 2020, sier Brown.

Mobildatabruken i Nordland i 2020 ble målt til å være 56,2 gigabyte mot 47,6 gigabyte i 2019.

– I Telenor har vi tidligere estimert at dataforbruket vil øke rundt 30 prosent årlig. I 2020 var økningen i gjennomsnitt på nærmere 14 prosent, så det er tydelig at COVID-19 har hatt en effekt på mobildataforbruket. Det er naturlig når vi tilbringer det meste av tiden hjemme. Dersom vi inkluderer alle mobildatatjenester, blant annet trådløst bredbånd, blir bildet annerledes. Forbruket av mobildata i november sammenlignet med samme måned i fjor, har økt med hele 40 prosent. Nordmenn er fortsatt høyforbrukere av mobildata, sier Brown