Mandag morgen ble det oppdaget at en stor stein på anslagsvis 300–400 kilo hadde falt ned på gangveien på Napp-siden av Nappstraumtunellen. Steinen har falt like ved innløpet til tunellen.

Jon-Roger Sørvang ved Statens vegvesen sier at de ikke har fått melding om dette før Lofotposten ringer.

– Vi skal nå sende ut entreprenør for å se på dette. Det er trolig frostsprenging som har gjort dette. Vi vil også vurdere om det er fare for at det kommer flere steiner, sier Sørvang.