Flakstad kommune la søndag formiddag ut denne beskjeden på sin Facebook-side:

- Vi opplever en lekkasje i Sund som er så stor at de fleste opplever å være fri for vann. Dersom noen ser eller vet av lekkasjen gi gjerne vannvakta beskjed om dette på telefon 976 19 618. Per nå vet vi desverre ikke når vannet er tilbake.

En time senere opplyser kommunen at det fortsatt jobbes med å finne lekkasjen.

På spørsmål fra en innbygger om vannmangelen utgjør en fare ved en eventuell brann i området, svarer kommunen følgende:

- Brannvesenet har tankvogn, samt pumper slik at man kan benytte sjøvann.

Rundt klokken 15:15 skriver kommunen at de trolig har funnet lekkasjen. Men, på grunn av høy vannstand får de ikke reparert lekkasjen. Videre skriver kommunen at de derfor satser på å få reparert lekkasjen når det blir lavere vannstand i kveld.