Slik kan nybygget til Nordly Eiendom bli

Bygget skal føres opp på Silsand i Storeidøya på Vestvågøy.

Bygget skal føres opp på Silsand i Storeidøya på Vestvågøy. Foto:

Nordly Eiendom AS ønsker å sette opp nybygg for blant annet laboratorium og produksjon i Storeidøya. Det skal være på tre etasjer, samt underetasje. De cirka 4000 kvadratmeterne blir arbeidsplassen for 35 ansatte, heter det i papirene som Arbeidstilsynet har godkjent.

DEL

I en fyldig søknad om rammetillatelse fra Vestvågøy kommune blir skisser av bygget lagt fram.

Det er selskapene Nordly Holding, Europharma, ADC Pharma, Fishguard, Aquamed og Maccs som er tenkt samlokalisert i lokalene. I juni i fjor fikk Jim Roger Nordly dispensasjon fra gjeldende plan slik at bygget kunne føres opp i strandsonen.

Planutvalget sa ja med noen betingelser: Blant annet kan ikke bygget overstige 2.000 kvadratmeter grunnflate. Plassering og adkomstvei til bygget skal til syvende og sist godkjennes av planutvalget. Veitrasé og parkering kan ikke ligge nærmere sjøen enn 20 meter.

-Spennende prosjekt

Det er LPO arkitekter AS som har tegnet bygget.

- Det er spennende å få være med på å utvikle en ny del av Leknes. Bygget skal ha karakter og egenart, og utsiden skal reflektere det som foregår på innsiden av kompetansearbeidsplassen med forskning og laboratorievirksomhet, forteller arkitekt Ørjan Høyer-Farstad.

Materialvalgene utvendig er sjøvannbestandig aluminium og glass.

- Store vindusflater for å få inn dagslys og gjøre bruk av utsikten best mulig, legger han til.

Helhet

Bygget vil delvis stå uti havet.

- De utfordringene det medfører, løser vi. Det har jo stått oljeplattformer i Nordsjøen i snart hundre år, viser Høyer-Farstad til.

I tillegg til arkitetfirmaet, jobber også Indira i Narvik med prosjektledelse og ingeniørfaglige spørsmål. En landskapsarkitekt er også med på laget.

- Prosjektet dreier seg om selve bygget, men også tilkomstveien, parkeringsområdet og arealene utenfor, sier Høyer-Farstad.

LPO arkitekter AS er involvert i prosjektet Skrei i Vågan og har blant annet bygget det nye kulturhuset på Sortland.

Når Vestvågøy kommune har behandlet rammetillatelsen, vil de konkrete planene for oppstart kunne legges.

Les også:

Artikkeltags