Storflyplass innebærer en flyplass med meget stor trafikk, jf. NAOB. Kanskje mener forkjemperne for en ny flyplass på Leknes at de ønsker en stor flyplass. Det virker i så fall mer forståelig. Det er kanskje ikke så lett for ikke-byfolk å holde rede på begrepene.

En stor flyplass innebærer, sånn som jeg forstår det, en rullebane som er stor. Stor nok til å ta ned passasjerfly med plass til mer enn 75 mennesker. Jeg velger bevisst å holde meg til begrepet «stor flyplass», fordi en ny flyplass på Leknes vil aldri bli en storflyplass.

For det er passasjergrunnlaget i minste laget. Å få til en storflyplass krever et passasjergrunnlag på mye mer enn 20000 mennesker, som kanskje er Lofotens befolkningstall. Dette passasjertallet er også for høyt, siden Vågans befolkning allerede benytter seg av en stor flyplass. Nemlig Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Da reduseres trafikkgrunnlaget til i overkant av 10000 innbyggere, og det hele fremstår som et luftslott.

Å bruke skattebetalernes midler på stadige utredninger av muligheten av en storflyplass, som er begrepet som stadig brukes, er meningsløst. Disse midlene burde heller kanaliseres til å utbedre veinettet i Lofoten, og ikke minst få til en utbedring fra Kabelvåg/Svolvær-området til den nye Hålogalandsveien.

Den store flyplassen på Evenes betjener lokalbefolkningen, lokalt næringsliv og turisme på en god måte. Hadde alle i regionen forstått dette hadde vi sluppet tullet med å utrede mulighetene for å bygge flere store flyplasser i regionen. Som igjen svekker den store flyplassen som allerede finnes.

Politikerne i Vågan burde gjøre som politikerne i Narvik. Gå med på å legge ned Svolvær lufthavn Helle, mot rask og moderne vei til Evenes. Med en sånn løsning er midlene der, uten å måtte hestehandle i Stortinget.