Arbeidet med storgata-prosjektet på Leknes er i full gang, og det fører til en del trafikale utfordringer. Vestvågøy kommune melder at rådgivingsfirmaet WSP, som har prosjektledelsen for Storgata-utbyggingen, nettopp har oppdatert oversiktskartet over anleggsområdet.

– En endring som nå er veldig merkbar, er at det nå foregår en rekke arbeider rundt Meieriet Kultursenter. Blant annet bores det etter jordvarme, for å kunne varme opp bygningen på en mest mulig miljøvennlig måte. Disse arbeidene er ikke en del av selve Storgata-utbyggingen, men for å slippe anleggsarbeid i flere omganger, jobbes det nå parallelt med både Storgata og Meieriet Kultursenter. Inntil videre er det sperret rundt hele kultursenteret da det er store maskiner og en borerigg i sving. De som skal kjøre til og fra Furubakken må fortsatt bruke deler av parkeringsplassen til «Gamle Cubus» for å komme forbi sperregjerdene, opplyser Vestvågøy kommune i sitt nyhetsbrev