Den 14.september 2020 var jeg i et av mine aller første kommunestyrer. Møtet var ekstra spennende og jeg gledet meg. Regnskapet for 2019 skulle gjennomgås, vi skulle se på planprogram for kommunedelplan Kabelvåg og ikke minst, vi skulle stemme over fotballhall på Stranda Stadion.

Jeg spilte selv fotball i Kabelvåg som ungdom og opplevde det fantastiske løftet Kong Øysteins Hall gav for hele kommunen da den ble bygget i 1998. Alle var fornøyde, selv om hallen var for liten allerede da. Det var tross alt bedre med litt treningstid inne enn ingen.

Det tok ikke mange årene før fotballmiljøet var samstemt om at neste steget var en fullskala fotballhall i Svolvær. Samtidig var fotballmiljøet klar over at de måtte vente, nå var det andre idretter sin tur først. Og Vågan har vært flink, vi har et helt utrolig tilbud i kommunen, toppet av en av Nord-Norges beste turnhaller. Og nå er det fotballen sin tur igjen, derfor har det de siste årene vært jobbet hardt med realiseringen av storhall over Stranda stadion.

Tilbake til kommunestyremøtet september 2020. Sak 8 kommer opp, jeg er strålende fornøyd, det innstilles på bygging av hall og snakkes om mulig ferdigstillelse allerede i 2022. Så begynner debatten. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt har større planer; De ønsker et enda større senter med masse flott aktivitet. Til og med senter for E-sport planlegges. Jeg blir litt lamslått, kan vi klare dette? Jeg håper det! Jeg møter i gruppemøte for Høyre og argumenterer for at vi må være med på dette, det er jo et fantastisk prosjekt!

I gruppemøtet er det også noen gamle politiske ringrever, de har vært med på vanskelig prosesser før, og de kan kommuneøkonomi. De sier rett ut, «skal det bygges hall, må vi ta det steg for steg og starte med fotballhall og garderobeanlegg, vedtas dette forslaget blir det ikke noen hall i det hele tatt!». Høyre foreslår at vi skalerer ned byggetrinn 1 til fotballhall med løpebane og garderobeanlegg. Estimert pris til 110 millioner. Forslaget nedstemmes, og kommunestyret bestemmer at vi skal gå i gang med forslaget fra Arbeiderpartiet til en ukjent kostnadsramme. Det avsettes 4 millioner til prosjektering og planlegging.

Jeg går ut av kommunestyret denne dagen som en glad optimist, helt sikker på at mine partifeller tar feil, «Nu får vi stor fotballhall!».

Hva skjer videre?

Dagen etter, morgenen 15.september 2020, går jeg opp til administrasjonen og spør om 10 minutter fra ordfører Frank Johnsen og kommunedirektør Tommy Stensvik. Jeg bugner over av ideer og tanker på hva man kan gjøre med prosjektet. E-sport-senter sammen med en fotballhall? Verdens nordligste e-sport-senter. Her bør det jo være muligheter inn mot de store internasjonale spillselskapene? Kanskje kan vi kalle hele anlegget «EA-Sports Stadium», og få flere millioner av byggekostnadene sponset?

Entusiasmen og tankene mine ble tatt imot med takk, men jeg merket at interessen for prosjektet ikke var på mitt nivå. Jeg gikk ut av møtet og lurte på, «skal det stoppe her»?

Under 2 måneder senere blir det tydelig, kommuneadministrasjon, sammen med AP, SP, SV og Rødt, varsler at fotballhall flyttes, og tas ut av 4-årsplanen. Fra å kunne være ferdig bygd i 2022 til å tas ut av planen helt ut 2025. Det sies likevel at de 4 millionene skal brukes i 2021 og planene skal legges fram.

2021 går og intet nytt kommer. Som medlem av HOKI sender jeg leder i HOKI, Christer Jakobsen, en e-post 27.oktober. Hva er status? Svaret er at saken er flyttet ut av økonomiplanen, og står i bero hos Vågan eiendom.

I kommunestyret i november 2021 tar jeg fra talerstolen opp fotballhall, og trygler posisjonen om å ikke glemme hallen. Dersom den var for omfattende, skalere ned og ta det i trinn. Det var dessverre ingen svar å få.

Hva skjedde med de 4 millionene avsatt til planlegging og prosjektering? Jeg har sett gjennom politiske utvalg og vedtak, og finner absolutt ingen lovlige, eller ulovlige, vedtak, som endrer denne avsettingen?

Kan vi bygge hall?

Når Vågan Høyre skrev sitt program for de neste 4 årene skrev vi JA til å bygge fotball-storstue! Dette svaret står seg fortsatt. Økonomien er skakkjørt, og vi sliter med å finne ut hvor vi skal kutte. Men det betyr ikke at vi kan stoppe helt opp med investering og planlegging. Vi må tilbake til tegneblokka, finne ut hva en fotballhall med garderobeanlegg vil koste, så finner vi ut hva som finnes av tilskudd og statlige midler. Når denne jobben er gjort, da kan vi ta en beslutning på byggestart. Om hallen bygges i 2024 eller 2028 avgjør økonomien.

Men en ting er helt sikkert. Hallen bygges raskere med Vågan Høyre. Hadde vårt budsjettforslag vært vedtatt i 2021, ville antakeligvis hallen allerede vært ferdigbygd …