Dette synet av en død kval møtte en turgåer ved Vikten søndag morgen. Kvalen, ifølge turgåeren trolig en knølkval, lå like ved fjæresteinene i Flakstad-bygda. Det døde dyret er full av gass, og holder seg dermed flytende.

Han forteller at han meldte fra til Kystradio Nord og Kystvakten om funnet.

- Det er ikke lukt fra kvalen, men fuglene har begynt å samle seg på den, sier tipseren.

Knølhvalen kan bli 16–17 meter lang og 30–40 tonn tung. Hunnene blir en til 1,5 meter større enn hannene.

Døde kval som driver inn til strendene er intet uvanlig syn i Lofoten. I flere tilfeller sørger Kystverket for at dyrene slepes til havs og senkes. I forbindelse med funn av en 12 meter lang finnkval ved Kalle i Vågan i fjor, uttalte leder for teknisk drift i Vågan kommune, Svein Christiansen, at døde hvaler driver til land omtrent annethvert år i Vågan.