Det blir ingen storstreik i kommunene. Partene kom til enighet tirsdag ettermiddag – over et halvt døgn på overtid.

Meklingen i offentlig sektor har pågått siden lørdag formiddag. Over 13 timer på overtid kunne partene sammen fortelle at den varslede streiken var avverget. Avtalen har en ramme på 3,84 prosents lønnsvekst. Det vil gi alle ansatte et sentralt tillegg på mellom 12.000 og 16.800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

Det er hovedsammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne som har forhandlet med KS om årets lønnsoppgjør.

Anne-Gro Årmo og Bjørn Are Sæther har representert Parat i YS-forhandlingsutvalg med KS. Begge glade for å ha kommet fram til en løsning i en svært krevende mekling som ble avgjort mange timer på overtid.

– Ekstremt krevende

– Med en ramme på 3,8 prosent ligger vi noe over årets frontfagsoppgjør, det var viktig for oss, i og med at KS kom noe dårligere ut enn frontfaget i fjorårets oppgjør, sier Anne-Gro Årmo som til daglig er forbundsleder for Tannhelsesekretærenes Forbund.

Meklingen har vært «ekstremt krevende», medgir arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i arbeidsgiverorganisasjonen KS.

– Vi mener partene i fellesskap har klart å ivareta viktige krav fra alle partene, og har blant annet fått på plass både økte tillegg for kvelds- og helgearbeid, og ekstra kronetillegg for noen stillingsgrupper med lang utdanning, hovedsakelig lærere. Jeg er svært fornøyd med at konstruktiv mekling har ført til en løsning som er anbefalt av alle, sier Gangsø.

Lektorene sier nei

For de fleste av Akademikernes medlemmer, bortsett fra lektorene, gjennomføres lokale kollektive forhandlinger på den enkelte arbeidsplass som vanlig utover året. Det skal nedsettes et partssammensatt utvalg som skal vurdere hvordan dagens sentrale lønnssystem fungerer for å rekruttere og beholde kompetanse. Det er Akademikerne fornøyd med.

– Lokale kollektive lønnsforhandlinger gjør at arbeidsgivere kan bruke lønn for å både beholde kompetente folk og rekruttere nye høyt utdannede som kommunene trenger for å løse oppgavene til det beste for innbyggerne, sier Tonje Leborg.

Også lærerne varsler at de ikke er enige, sier Steffen Handal i Utdanningsforbundet til VG. Han varsler lærerstreik om to uker.

– Lærerstanden er i opprør, sier Handal i Utdanningsforbundet til VG.